Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:293NMATK112B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Mathematics I. (Calculus)
A tantárgy neve (angolul):Mathematics I. (Calculus)
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Előadás+szeminárium
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:English
Előtanulmányi kötelezettségek:It assumes the knowledge of topics usually covered by the Precalculus courses and partially also summarised in chapters 1 - 5 of book Knut Sydsææter and Peter Hammond: Essential Mathematics for Economic Analysis.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Magyarkuti Gyula

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: