Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAK04O
A tantárgy megnevezése (magyarul):NPII. Num. Módszerek a pü-ekben VBA-val
A tantárgy neve (angolul):Numerical Methods in Finance using Excel VBA
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
heti 2 sáv szeminárium
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Numerikus pénzügyek I.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Száz János

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy egyik fő célja, a valószínűségszámítási alapok megerősítése, hogy a hallgatók a későbbi tanulmányaik során
a) magabiztosan igazodjanak el a pénzügy termékek árazásánál használatos eloszlások között,
b) jól értsék a különböző fajtájú sztochasztikus folyamatokat,
c) tudják használni a releváns numerikus módszereket (pl. MC szimuláció),
d) ehhez rendelkezzenek a szükséges programozási készségekkel és algoritmizáló szemlélettel,
e) mindezt tudják felhasználni a pénzügyi piaci kockázatok elemzésénél (BSM modell).
A másik fő cél a pénzügyi folyamatok dinamikáját leíró matematikai eszköztárral (közönséges és sztochasztikus differenciálegyenletek) való folyamatos ismerkedés pl. MC szimulációk révén, illetve a differenciál egyenletek megoldásához kapcsolódó numerikus módszerek (pl. Runge-Kutta eljárások) elsajátítása.

A fenntarthatóság szempontjai:
Ez a tárgy részben matematikai, részben pénzügy-technikai jellegű, így a fenntarthatósági szempontok (nemek egyenlősége, éhezés, óceánok tisztasága, stb.) bár fontos szempontok, de csak igen közvetetten köthetők e tárgyhoz.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatóknak ismerniük kell a következőket:
- a valószínűségszámítás fogalmait, tipikus feladatait és azok megoldását
- a pénzügyi, befektetési problémák modellezését a bizonytalanság figyelembevételével
- átlátni a folyamatok dinamikáját és megérteni az ezek leírására használatos modelleket


Képesség:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatóknak alkalmasnak kell lenniük
- elemző, előrejelző és modellalkotási tevékenységre;
- a tanult numerikus módszerek megbízható használatára;
- önálló és csoportmunka végzésére;
- a szakirodalom feldolgozására.


Attitűd:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatóknak
- elkötelezettnek kell lennie a minőségi munkavégzés iránt;
- be kell tartania a szakma etikai normáit;
- fogékonynak kell lennie új ismeretek befogadására és elkötelezettnek kell lennie ismeretei, szaktudása élethosszig tartó fejlesztése mellett;
- önálló munka esetén követnie a tudományos tevékenységre jellemező etikai normákat;
- csoportmunka esetén nyitottnak és konstruktívnak kell lennie;
- érdeklődőnek kell lennie a kapcsolódó szaktudományok iránt


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: