Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Ismerkedés az árfolyamokkal (IMP-SPM)

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Ismerkedés az árfolyamokkal (IMP-SPM)
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Financial Modelling (IMP-SPM)
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): kéthetente egy idősáv előadás és hetente egy idősáv gyakorlat
Kreditérték: 2
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Váradi Kata

A tantárgy szakmai tartalma: Első megismerkedés a devizaárfolyamok, részvényárfolyamok, kötvényárfolyamok adatbázisaival.
A frissen tanult matematikai, számítástechnikai ismeretek elmélyítése, kibővítése egyszerű pénzügyi piaci példákon keresztül.
A későbbi befektetési tanulmányok előkészítése, érdeklődés-felkeltés a fontosabb problémák iránt.

Évközi tanulmányi követelmények: Szemináriumi aktivitás, illetve házi feladatok.

Vizsgakövetelmény: aláírás

minimum 65 pont

Az értékelés módszere: röpdolgozatok 10 pont
házi feladat 20 pont,
félévközi számonkérés 30 pont,
félévvégi írásbeli beszámoló 40 pont
szorgalmi előadás 5 pont.

Tananyag leírása: Adatok, táblázatok
Devizaárfolyamok, részvényárfolyamok és a tőzsdei index alakulása
Heti, havi, negyedéves idősorok készítése napi adatokból a VB felhasználásával
Statisztikai mutatók számítása, korreláció- és regressziószámítás
Vektorok, mátrixok
Függvények
Bevétel, nyereség, költség függvények; átlag, határ és rugalmasság értékek
Adószámítás, marginális és átlagkulcsok
Speciális függvények, sűrűségfüggvények
Numerikus integrálás és deriválás VBA programjai
Taylor-sor
Folyamatok
Kamatlábak és a bankbetét dinamika
Sorozatok, differenciaegyenletek
Szimuláció

Órarendi beosztás: a Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A hallgató konkrét szituációkon keresztül érzékeli, hogy milyen jellegű matematikai, statisztikai és számítástechnikai ismeretekre lesz szüksége és milyen céllal.

Félévközi ellenőrzések: röpdolgozatok, szóbeli beszámolók.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házi feladatok

Szak neve: Speciális pénzügyi - matematikai alapképzés (SPM)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Száz - Juhász: pénzügyi számítások - VBA segítségével (Jetset, 2013)
  • Száz: Pénzügyi termékek áralakulása (Jetset, 2009)
  • Sydseater - Hammond: Matematika közgazdászoknak (Aula, 2006) Fejezetek: 4.3, 5, 6.6, 7.4-7.6, 8, 10.4, 12, 13.1,13.4, 13.6, 14.4, 15.6-15.7, 16, 18.2, 20.
  • Malkiel, Burton G.: Bolyongás a Wall Streeten (Nemzetközi Bankárképző, Budapest, 2001) Fejezetek: 1-3, 11.
  • Bernstein: Tőkepiac elméletek (Corvina, 2011)

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Száz - Juhász: Pénzügyi számítások: Visual Basic segítségével (Jetset, 2013)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Száz: Pénzügyi termékek áralakulása (Jetset, 2009)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Sydseater - Hammond: Matematika közgazdászoknak (Aula, 2006) Fejezetek: 4.3, 5, 6.6, 7.4-7.6, 8, 10.4, 12, 13.1,13.4, 13.6, 14.4, 15.6-15.7, 16, 18.2, 20.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Malkiel, Burton G.: Bolyongás a Wall Streeten (Nemzetközi Bankárképző, Budapest, 2001) (2. kiad., utánny.)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Bernstein: Tőkepiaci elméletek (Corvina, 2011)
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Váradi Kata, Bihary Zsolt, Dr. Száz János, Kürthy Gábor, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Gelányi Ildikó, Dömötör Barbara Mária

Utolsó módosítás: 2017-01-17 15:23:14


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.