Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Vállalati pénzügyek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK09M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vállalati pénzügyek
A tantárgy neve (angolul): Corporate Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 3+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Váradi Kata

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a korábban gazdasági képzésben részt nem vet hallgatók számára általános vállalati pénzügyi, vállalatgazdaságtani és számviteli ismeretek átadása. A tárgy oktatása során az alapismeretek mellett nagy hangsúlyt helyezünk a vállalatoknál felmerülő gyakorlati problémák tárgyalására, és esettanulmányok megoldására. A főbb témák: pénzügyi alapszámítások, befektetési és finanszírozási döntések, a rövid és hosszú távú pénzügyi tervezés, pénzügyi kockázatok azonosítása, számszerűsítése és fedezése, a pénzügyi elemzés, a tőkeköltség meghatározása.

Évközi tanulmányi követelmények: Órai részvétel (a szemináriumok látogatása kötelező, a számviteli részből csak szemináriumokat tartunk!), félévzáró írásbeli gyakorlati vizsga megírása számvitelből, kiselőadás és házidolgozat készítése vállalatgazdaságtanból.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: 20% röpdolgozatok (számvitel), 20% kiselőadás és házidolgozat vállalatgazdaságtanból, 60% félévzáró írásbeli vizsga.

Tananyag leírása: Témakörök:
1. Pénzügyi alapszámítások, pénzügyi termékek árazása
2. CAPM, APT
3. Beruházási és finanszírozási döntések
4. Cash-flow számítás
5. Számvitel
6. Vállalatgazdaságtan
7. Piaci hatékonyság

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A félév végére a hallgatóknak ismerniük kell az alapvető pénzügyi számítások menetét (diszkontálás, annuitás, örökjáradék, egyenértékes), képesnek kell lenniük a beruházási és finanszírozási kérdésekkel kapcsolatos tankönyvi elméletek leírására és használatára, illetve ismerniük kell a számvitel alapfogalmait és összefüggéseit, valamit a vállalatgazdaságtan általános eszköztárát és a cégek működési logikájának fő vonulatait.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Biztosítási és pénzügyi matematika MSc (ELTE)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Richard A. Brealey – Stewart C. Myers: Modern vállalati pénzügyek, Panem Kiadó, Budapest, 2005
  • Száz János - Juhász Péter: Pénzügyi számítások Visual Basic segítségével, JetSet, 2013
  • Száz János:Árfolyamok, kamatlábak, elszámolások - Numerikus pénzügyek I., JetSet, 2017
  • Száz János: Pénzügyi termékek áralakulása, JetSet, 2009
  • Száz János: Devizaopciók és részvényopciók árazása, JetSet, 2009.
  • Chikán Attila: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba, Aula Kiadó, Budapest, 2006 vagy Chikán Atila: Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó, Budapest, 2008 (vagy 2003), kijelölt részek
  • Baricz Rezső: A számvitel alapjai, Saldo, Budapest, 2009, kijelölt részek

Ajánlott irodalom:

  • Rappaport, Alfred: A tulajdonosi érték – Útmutató vállalatvezetőknek és befektetőknek, Alinea, 2002.
Ajánlott irodalmak:
Rappaport, Alfred: A tulajdonosi érték - Útmutató vállalatvezetőknek és befektetőknek, Alinea, 2002.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Richard A. Brealey - Stewart C. Myers: Modern vállalati pénzügyek ; Panem Kiadó, Budapest, 2005
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Száz János: Pénzügyi termékek áralakulása
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Száz János: Devizaopciók és részvényopciók árazása
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Chikán Attila: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba ; Aula Kiadó ; Budapest, 2006 vagy Chikán Atila: Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó, Budapest, 2008 (vagy 2003), kijelölt részek
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Baricz Rezső: A számvitel alapjai ; Saldo, Budapest, 2009, kijelölt részek
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Száz János - Juhász Péter: Pénzügyi számítások Visual Basic segítségével, JetSet, 2013
Száz János:Árfolyamok, kamatlábak, elszámolások - Numerikus pénzügyek I., JetSet, 2017

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-06-04 10:10:43

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.