Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAK12B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Gazdasági és pénzügyi modellezés I.
A tantárgy neve (angolul):Financial modeling using VBA I.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+4
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Ismerkedési árfolyamokkal
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Száz János

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy egyik fő célja, a valószínűségszámítási alapok megerősítése, hogy a hallgatók a későbbi tanulmányaik során a) magabiztosan igazodjanak el a pénzügy termékek árazásánál használatos eloszlások között, b) jól értsék a különböző fajtájú sztochasztikus folyamatokat, c) tudják használni a releváns numerikus módszereket (pl. MC szimuláció), d) ehhez rendelkezzenek a szükséges programozási készségekkel és algoritmizáló szemlélettel, e) mindezt tudják felhasználni a pénzügyi piaci kockázatok elemzésénél (BSM modell). A másik fő cél a pénzügyi folyamatok dinamikáját leíró matematikai eszköztárral (közönséges és sztochasztikus differenciálegyenletek) való folyamatos ismerkedés pl. MC szimulációk révén, illetve a differenciál egyenletek megoldásához kapcsolódó numerikus módszerek (pl. Runge-Kutta eljárások) elsajátítása.

A fenntarthatóság szempontjai:
Ez a tárgy részben matematikai, részben pénzügy-technikai jellegű, így a fenntarthatósági szempontok bár fontos szempontok, de csak igen közvetetten köthetők e tárgyhoz.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatóknak ismerniük kell a következőket:
- a valószínűségszámítás fogalmait, tipikus feladatait és azok megoldását
- a pénzügyi, befektetési problémák modellezését a bizonytalanság figyelembevételével
- átlátni a folyamatok dinamikáját és megérteni az ezek leírására használatos modelleket


Képesség:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatóknak alkalmasnak kell lenniük
- elemző, előrejelző és modellalkotási tevékenységre;
- a tanult numerikus módszerek megbízható használatára;
- önálló és csoportmunka végzésére;
- a szakirodalom feldolgozására.


Attitűd:
A tárgyat sikerrel teljesítő hallgatóknak
- elkötelezettnek kell lennie a minőségi munkavégzés iránt;
- be kell tartania a szakma etikai normáit;
- fogékonynak kell lennie új ismeretek befogadására és elkötelezettnek kell lennie ismeretei, szaktudása élethosszig tartó fejlesztése mellett;
- önálló munka esetén követnie a tudományos tevékenységre jellemező etikai normákat;
- csoportmunka esetén nyitottnak és konstruktívnak kell lennie;
- érdeklődőnek kell lennie a kapcsolódó szaktudományok iránt


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: