Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Pénzügyi ökonometria

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NAK12M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi ökonometria
A tantárgy neve (angolul): Financial Econometrics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Heti 1 idősáv előadás + heti 1 idősáv gyakorlat
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: angol, magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Idősorelemzés
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Puhle Michael

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus a pénzügyi ökonometriában legszélesebb körben alkalmazott módszereket mutatja be, azok gyakorlati alkalmazásra koncentrálva. A tárgyalt területek: trendstacionárius folyamatok, egységgyök folyamatok, szezonalitás, autoregresszív volatilitásmodellek, rezsimváltó modellek, perzisztencia, kointegráltság, hibakorrekció, GMM. A gyakorlatok a bemutatott modellek és módszerek ökonometriai programcsomaggal (Eviews) való gyakorlati alkalmazására koncentrálnak.

Évközi tanulmányi követelmények: Két házi feladat (max. 2 fős csoportokban beadható)
• magyar vagy angol nyelven
• 1. házi feladat kiírása: 3. hét, leadási határidő: 6. hét
• 2. házi feladat kiírása: 7. hét, leadási határidő 13. hét
Cikk-bemutatás
• magyar vagy angol nyelven
• egy választott, a tanagyaghoz kapcsolódó, ökonometriai módszerrel foglalkozó cikk, amely
• az elmúlt 10 évben jelent meg egy nemzetközi tudományos folyóiratban, Székely István jóváhagyása szükséges (a 10. hétig fogad ek javaslatot)
• 5 oldalas összefoglalás
• Due in week #14

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Félév végi írásbeli vizsga: 65 pont
Házi feladatok: 20 pont
Cikkelemzés: 15 pont

Ponthatárok: 0-50: 1
51-62: 2
63-74: 3
75-86: 4
87-100: 5

Az aláírás feltétele a félévközi munkából (házi feladatok és cikkelemzés) legalább 10 pont elérése. A tantárgy teljesítésének feltétele az írásbeli vizsgán legalább 50%-os eredmény elérése; a géptermi beszámolóra is csak az a hallgató bocsátható, aki ezt előzetesen teljesítette.

Tananyag leírása: A tárgyalt területek: trendstacionárius folyamatok, egységgyök folyamatok, szezonalitás, autoregresszív volatilitásmodellek, rezsimváltó modellek, perzisztencia, kointegráltság, hibakorrekció, GMM.

Tematika:
1. hét: Bevezetés + lineáris regresszió (könyv 1,2,3,4. fejezetek) Michael Puhle
2. hét: Egyváltozós idősor modellek és előrejelzés I. (könyv 5. fejezet) Michael Puhle
3. hét: Egyváltozós idősor modellek és előrejelzés II. (könyv 5. fejezet) Michael Puhle
4. hét: Többváltozós modellek I. (VAR modellek) (könyv 6. fejezet) Zoltán Rigó
5. hét: Többváltozós modellek II. (okság vizsgálat) (könyv 6. fejezet) Zoltán Rigó
6. hét: A hosszú távú kapcsolatok modellezése a pénzügyekben I. (Stacionaritás és egységgyök teszt) (könyv 7. fejezet) Michael Puhle
7. hét: A hosszú távú kapcsolatok modellezése a pénzügyekben II. (kointegráció) (könyv 7. fejezet) Zsolt Tulassay
8. hét: Volatiltás és korreláció modellezése I. (egyváltozós) (könyv 8. fejezet) Ákos Gyarmati
9. hét: Volatiltás és korreláció modellezése II. (többváltozós) (könyv 8. fejezet) Zita Marossy
10. hét: Rezsimváltó modellek I. (könyv 9. fejezet) Michael Puhle
11. hét: Rezsimváltó modellek II. (könyv 9. fejezet) Michael Puhle
12. hét: Panel adatok (könyv 10. fejezet) Gábor Kőrösi
13. hét: Szimuláció (könyv 12. fejezet) Michael Puhle
14 hét: Összefoglalás Michael Puhle

Órarendi beosztás: Előadás: Szerda 8:00-9:20; S2 előadó
Gyakorlat: Szerda 9:40-11:00 S1.117
Szerda 13:10-14:30 S2.219
A gyakorlatokon való részvétel kötelező (2 hiányzás megengedett).

Kompetencia leírása: A félév végére a hallgatóknak el kell sajátítaniuk a pénzügyi idősorok elemzésében használt legfontosabb módszereket, ismerniük kell ezen idősorok legfontosabb jellegzetességeit, valamint képesnek kell lenniük a tárgyalt módszereknek és modelleknek az EViews és R szoftvercsomag keretében történő alkalmazására.

Félévközi ellenőrzések: Heti házi feladatok (lásd az évközi tanulmányi követelményeknél).

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Heti házi feladatok és cikkelemzés (lásd az évközi tanulmányi követelményeknél).

Szak neve: Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Brooks, Chris: Introductory Econometrics for Finance, 2nd Edition. Cambridge University Press, 2008

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Brooks, Chris: Introductory Econometrics for Finance ; 2nd Ed., Cambridge University Press, 2008

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.