Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NAK27M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kvantitatív pénzügyek II.
A tantárgy neve (angolul):Quantitative Finance II.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 előadás
Kreditérték:2
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)60
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Erős előfeltétel: Kvantitatív pénzügyek I, Befektetések/Bevezetés a numerikus pénzügyekbe, Vállalati pénzügyek; Gyenge előfeltétel: Kvantitatív pénzügyek praktikum II.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Száz János

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A félév végére a hallgatóknak képesnek kell lennie a tanult matematikai és számítástechnikai apparátus, valamint a közgazdasági alapismeretek, a vállalati pénzügyi, befektetési, makropénzügyi ismeretek szintetizálására.

A fenntarthatóság szempontjai:
A félév során mindvégig szeretnénk tudatosítani a hallgatókban, hogy a fenntartható növekedés ENSZ által megfogalmazott 17 szempontjának mindegyikében (kiemelten: 1., 5., 12. /szegénység, nemek közötti egyenlőség, fenntartható fogyasztási és termelési szokások/) szerepet játszanak a pénzügyi befektetők és elemzők is.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.
Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a pénzügyi matematika tudományának fogalmait és módszereit, a fontosabb gazdasági és pénzügyi összefüggéseket és elemzésük módszereit.
Ismeri a stacionárius folyamatok, a Wiener-folyamat, a sztochasztikus integrál modern fogalmait, azok alkalmazásait a pénzügyi matematikában.


Képesség:
Magas szintű matematikai elméleti tudása és a gyakorlati ismeretei kombinációja révén képes pénzügyi folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására.
Képes a pénzügyi matematika területén adódó bonyolult rendszerek áttekintésére, matematikai elemzésére és modellezésére, döntési folyamatok előkészítésére.
Képes a piaci kockázatok felmérésére, a kockázatkezelési stratégia meghatározására, a különböző pénzügyi termékek árának meghatározására.


Attitűd:
Elkötelezett a szakterületén belül a tudományosan megalapozott, illetve a kellően alá nem támasztott állítások megkülönböztetése iránt.
Tudományos kutatásait a legmagasabb etikai normák figyelembevételével végzi.
Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: