Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Pszichológia és befektetői magatartás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NBK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pszichológia és befektetői magatartás
A tantárgy neve (angolul): Psychology and Behavioural Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2 + 0
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dömötör Barbara Mária

A tantárgy szakmai tartalma: A klasszikus közgazdasági elmélet racionalitás fogalmának feltételeit, illetve ezen feltételek gyakorlati sérüléseit vizsgáljuk. Pszichológiai alapokkal és a viselkedésalapú pénzügyek alapjaival ismerteti meg a hallgatókat.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Házi dolgozat - 50%
Év végi írásbeli vizsga - 50%
Mindkét részen el kell érni az 50%-ot

Tananyag leírása: A tantárgy sorána következő témákat dolgozzuk fel blokkokba rendezve:
Bevezetés a viselkedés alapú pénzügytanba
Viselkedés alapú pénzügytan és a kognitív pszichológiai eredmények, a kockázahoz való viszonyulás modellezése
Piaci tökéletlenségek
Pszichológiai alapok

Órarendi beosztás: A Neptun szerint.

Kompetencia leírása: A hallgató a pénzügyi elméletekben alkalmazott racionalitás fogalmát mélyebben megérti, az elmélet hiányosságaival együtt. A pénzügyi viselkedéstan segítségével átlátja a mesterszakon elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásának feltételeit, korlátait. Ismeri és pénzügyi problémamegoldásban alkalmazni tudja a behavioral finance legfontosabb fogalmait és eredményeit.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Pénzügy mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Daniel Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás, 2013
  • Előadásanyagok, előadáson kiadott irodalom.

Ajánlott irodalom:

  • Robert J. Shiller, Tőzsdemámor, Alinea, 2002.
Ajánlott irodalmak:
Robert J. Shiller, Tőzsdemámor ; Alinea, 2002
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Daniel Kahneman, Gyors és lassú gondolkodás, 2013
Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow, 2011

 
A tantárgy oktatói:

Bihary Zsolt, Jáki Erika, Dömötör Barbara Mária

Utolsó módosítás: 2019-05-06 15:07:04

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PÜ2X+PÜ2_EElmélet2018/19/2Bihary Zsolt, Jáki Erika, Dömötör Barbara Mária


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru