Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Beruházási és finanszírozási döntések

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 2BE52NDK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Beruházási és finanszírozási döntések
A tantárgy neve (angolul): Investment and Financing Decisions
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Vállalati pénzügyek, számvitel
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Walter György

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja, hogy a hallgatókkal a mai magyarországi vállalati és banki gyakorlatban döntő szerepet játszó finanszírozási technikákat (banki hitelezési és kockázatkezelés, magas tőkeáttételű finanszírozások, projektfinanszírozás, mezzanine, faktoring, ingatlanfinanszírozás, private equity, és végül a problémás hitelek kezelése) átfogóan, előadás és esettanulmány feldolgozásával megismertessen a hallgatókkal.
A tárgy nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az esettanulmányok alkalmazása révén a hallgatók olyan gyakorlati ismeretekkel távozzanak a tanfolyamról, amelyet könnyen adaptálni és alkalmazni tudnak majd karrierjük folyamán. Az alkalmazott esetek közelmúltbeli magyar piacon zajlott eseményeket dolgoznak fel, ezzel biztosítva a tanultak gyakorlati relevanciáját. Cél, hogy a tantárgyat tanuló végzős hallgatók számára egyfajta hidat képezzünk az elméleti oktatás és a gyakorlati élet között.

Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumok látogatása kötelező (katalógus, max 3 hiányzás). Az év során a szemináriumokon adott témakör megbeszélése mellett esettanulmányok kerülnek megbeszélésre. Minden esettanulmányt (házi feladatokat) csoportos (max. három fő) munka után előre írásban kell megoldani és beadni. Az esettanulmányok beadása, és minimum szinten történő megoldása kötelező. Amennyiben valamelyik csapat házi feladat megoldása elfogadhatatlan színvonalú, a megoldást újra kell írniuk. Amennyiben a hallgatónak nincs minden esettanulmánya elfogadva, illetve ha nem teljesíti a szemináriumi részvétel előírásait, automatikusan elégtelen érdemjegyet kap, és írásban sem vizsgázhat. A kiemelkedő színvonalú esettanulmányokkal 2-2 pont jutalompont érhető el.
A házi feladat - a szemináriumon történő - megfelelő prezentálására, megvitatására, megbeszélésére adott esetben jutalompont adható.

Az esettanulmányok leadásának és elfogadásának követelménye alól csak az egyéni tanrenddel rendelkezők mentesülhetnek.


Vizsgakövetelmény: A szemináriumok látogatása kötelező (katalógus, maximum 3 hiányzás). Az év során a szemináriumokon adott témakör megbeszélése mellett esettanulmányok kerülnek megbeszélésre. Minden esettanulmányt csoportos (max. három fő) munka után előre írásban kell megoldani és beadni. Az esettanulmányok beadása, és minimum szinten történő megoldása kötelező. Amennyiben valamelyik csapat házi feladat megoldása elfogadhatatlan színvonalú, a megoldást újra kell írniuk. A kiemelkedő színvonalú esettanulmányokkal 2-2 pont jutalompont érhető el. A házi feladat - a szemináriumon történő - megfelelő prezentálására, megvitatására, megbeszélésére adott esetben jutalompont adható.

Az értékelés módszere: 100 pontért végső vizsgadolgozat
+ jutalompontok
Ponthatárok:
87 -100 5
75 - 86 4
62 - 74 3
50 - 61 2
0 - 50 1

Tananyag leírása: Banki hitelezési és kockázatkezelés, magas tőkeáttételű finanszírozások, projektfinanszírozás, mezzanine, faktoring, ingatlanfinanszírozás, private equity, és végül a problémás hitelek kezelése

Órarendi beosztás: lásd moodle és év eleji tantárgyi ismertető

Kompetencia leírása: Finanszírozási döntések áttekintése a finanszírozó szempontjából, megérteni a finanszírozó motivációit, döntési kereteit. Vállalati szakemberként átlátni az egyes finanszírozási lehetőségek előnyeit - hátrányait.

Félévközi ellenőrzések: zárthelyi dolgozat nincs, esettanulmányok megoldása és értékelése

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: lásd moodle (esettanulmányok)

Szak neve: Vállalati pénzügy szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Walter György: Vállalatfinanszírozás a gyakorlatban. Alinea, 2014 (új - 2019)

Ajánlott irodalom:

  • Walter György: Kereskedelmi banki ismeretek, Alinea, 2016
Ajánlott irodalmak:
Walter György: Kereskedelmi banki ismeretek, Alinea, 2016
Kötelező irodalmak:
Walter György: Vállalatfinanszírozás a gyakorlatban, Alinea, 2014
Kiadónál kedvezmény a kurzus hallgatóinak és Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Zsembery Levente Ferenc, Dr. Walter György

Utolsó módosítás: 2019-02-03 18:24:46

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
PU2_VP_EElmélet2018/19/2Zsembery Levente Ferenc, Dr. Walter György
PU2_VP_G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Walter György
PU2_VP_G2Gyakorlat2018/19/2Dr. Walter György


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru