Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NDK10M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szakszeminárium
A tantárgy neve (angolul):Thesis Seminar
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+4
Kreditérték:10
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)300
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Erős előfeltétel: Szakszeminárium, kutatásmódszertan
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Vidovics-Dancs Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a korábbi félévben elvégzett Szakszeminárium, kutatásmódszertan c. tárgyban megkezdett munkát folytatva a hallgató elkészítse a szakdolgozatát. A szakdolgozat elkészítésében a hallgatót témavezető(k) segíti(k). Témavezető a Budapesti Corvinus Egyetem vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, tudományos kutatója, illetve nem egyetemi alkalmazott szakember lehet. A választott témát és témavezetőt az Oktatási Bizottság hagyja jóvá.
A szakdolgozat témájául szolgálhat egy konkrét biztosítási vagy pénzügyi matematikai elméleti vagy gyakorlati probléma megfogalmazása és megoldása, de lehet cél egy nagyobb -- a reguláris tananyagban lehetőleg nem szereplő -- témakör összefoglaló, saját szemléletet tükröző földolgozása is.

A fenntarthatóság szempontjai:
Témaválasztástól függ.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató
- összefüggéseiben értelmezi a témaköréhez kapcsolódó kérdéseket és problémákat.
- áttekintéssel rendelkezik a témaköréhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati eredményekkel kapcsolatban (szakirodalom).
- rendelkezik a választott probléma elemzéséhez szükséges módszertani apparátussal.


Képesség:
A hallgató
- önállóan alkalmazza a szakon, specializáción tanultakat.
- képes releváns kérdés(ek) megfogalmazására.
- képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására.
- birtokában van a pénzügyi matematikai és gazdasági szaknyelvnek, kifejezési és fogalmazási sajátosságainak.


Attitűd:
A hallgatónak
- elkötelezettnek kell lennie a minőségi munkavégzés iránt.
- be kell tartania a szakma etikai normáit, különös tekintettel a mások munkáinak, eredményeinek felhasználására (hivatkozások).
- elkötelezett kell lennie a szakterületén belül a tudományosan megalapozott, illetve a kellően alá nem támasztott állítások megkülönböztetése iránt.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: