December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2EB34NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Médiagazdaságtan
A tantárgy neve (angolul):Media Economics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Urbán Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók ismereteket szereznek a médiapiacok működéséről, fogyasztási jellemzőiről, társadalmi beágyazottságáról. A félév során bevezetést kapnak az egyes médiumok piacának jellegzetességeibe, a legfontosabb üzleti és szabályozási folyamatokba. A hallgatók részéről ehhez nemcsak általános közgazdasági és üzleti ismeretekre van szükség, hanem a minket körülvevő médiavilág iránti érdeklődésre is. A tárgy ismeretanyagának elsajátításával átfogó képet kapnak a hallgatók a médiapiacok működéséről, ami a továbbiakban is segítheti a tömegkommunikációban való eligazodásukat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: