December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2EB34NCK37SB
A tantárgy megnevezése (magyarul):E-Business
A tantárgy neve (angolul):E-Business
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
E+GY (2+1)
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Évente, a tavaszi félévben
Az oktatás nyelve:Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Rab Árpád Szörény

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy gyakorlatias; a hallgatók megismerhetik az információs termékekkel való gazdálkodás alapjait, illetve azokat a cégeket, akik ezt a világot alakítják. A félév végére a résztvevők megtanulják, hogy az egyes internet hozzáférési módok hátterében milyen infrastruktúra áll, és képesek lesznek felismerni az elektronikus világ vállalatainak stratégiai törekvéseit, megismerkednek az e-business üzleti modellekkel. Az órán résztvevők egyúttal ismereteket, ötleteket szerezhetnek a személyes webes megjelenés tervezéséhez, ami az interneten hagyott „digitális lábnyomok” miatt a karriertervezést segíti.
1. Digitális kultúra – bevezető óra, hogyan működik a technológiai evolúció, a digitális kultúra és információs társadalom terjedése, alapvető jellemzői, társadalmi változások és önprogramozás, a digitális kultúra jellemzőinek hatása az e-kereskedelemre és az e-businessbe, bevezető gondolatok
2. Üzleti modellek
3. E-logisztika
4. Digitális lábnyom – minden, amit a digitális térben teszünk, nyomot hagy magunk után. Milyen nyomok ezek, hogyan képződnek, ki fér hozzá, mire lehet használni a magánéletben, az üzletben. Információtudatosság a magánéletben, adatvagyon gazdálkodás az üzletben. Szabályozási megjegyzések.
5. Információ ára, startup – Mit ér az információ a digitális térben? Hogyan lehetett, hogyan lehet, és hogyan lehet majd a jövőben ebből pénzt csinálni? Az offline információ értékvesztése az online-nal szemben, az online információ elértéktelenedése, hozzáadott értékű üzleti modellek (információ fogalom, nyomtatott vs online, Encyclopedia Britannicától a Wikipédiáig, Elsevier üzleti modell)
6. Termékvonal tervezése – Hogyan tervezzük meg digitális termékünk eladását, különféle változatok és különféle célcsoportok, avagy hogyan tudunk sok-sok bőrt lehúzni szinte ugyanazzal, és miért nem lehet enélkül működni
7. Lekötés-pozitív visszacsatolás – előfizetéses modellek, hosszú távú szerződések, hardveres lekötés. Hogyan fogjuk meg a fogyasztóinkat hosszú távon, a lekötés köre, illetve vállalkozóként és magánemberként hogyan kerülhetjük el a számunkra hátrányos lekötést.
8. Szabványok harca – mire jók a szabványok? Mikor hátrány és mikor előny? Forradalmi vs konzervatív innovációk. Esettanulmányok, sikertörténetek, kudarcok a szabványok alkalmazásának világából. Mi az az ISO? 9. Turisztikai szolgáltatások, domain nevek és online marketing – hogyan változott meg a turizmus szervezése a digitális térben, milyen analógiákat jelenthet ez más iparágakban? Online marketing alapfogalmak és recens trendek bemutatása. Sharing economy
10. B2B világ, online piacterek
11. E-government – mi az az e-kormányzat? Főbb területei, front és back office. Sikertörténetek, állampolgári előnyök, kiemelt területek: ügyintézés, adatvagyon gazdálkodás, e-demokrácia
12. E-sport – a számítógépes játékok piacának időbeni változása, az üzleti modellek változása a dobozos terméktől a freemium modellig. Konkrét példák, logikák megértése. A freemium működése. Az e-sport jelenség bemutatása, és egy hype meglovagolásának üzleti lehetőségei egy konkrét területen keresztül. Az e-sport jelenségének megismerése.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tananyagok és a vizsgák online környezetben zajlanak.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Online üzleti modellek kidolgozása, értékesítés, innováció menedzsment.


Képesség:
Üzleti tervezés, vállalkozásfejlesztés, online business competencies


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: