Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2EB34NCV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Digitális világ kutatása
A tantárgy neve (angolul):Research of the digital world
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Infokommunikációs Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Pintér Róbert

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja kettős. Egyrészt bemutatni, hogy az infokommunikációs eszközök segítségével hogyan lehet információkhoz, adatokhoz jutni, illetve milyen mainstream online (piac)kutatási módszerek léteznek. Másrészt példákat hozni kurrens infokommunikációs témákkal foglalkozó kutatásokra, miközben elemzésre kerül azok módszertana. A kurzus elvégzése után a hallgatók jártasabbak lesznek a következő területeken:
- releváns információk megkeresése infokommunikációs eszközök segítségével,
- az infokommunikációs technológiák segítségével végzett kutatások módszertana
- infokommunikációs eszközökre vonatkozó kutatási eredmények, adatok értelmezése
- online kutatási projektek tervezése és kivitelezése


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: