December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2ET27NAV01SB
A tantárgy megnevezése (magyarul):Gazdaság és vallás
A tantárgy neve (angolul):Economy and Religion
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
heti 2 óra (szeminárium)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságetikai Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Kovács Gábor László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Különböző vallási hagyományok eltérő gazdasági tanításokkal rendelkeznek. Ezeknek a gazdasági életben betöltött szerepével kapcsolatos érdeklődés az ezredfordulón nőtt meg jelentős mértékben. A vallásos (spirituális) elköteleződés őszinte etikai elköteleződést biztosíthat a gazdasági tevékenységek számára. A kurzus különböző vallási hagyományok gazdasági relevanciával rendelkező tanításait mutatja be. A félév során a hallgatók megismerkednek a zsidó, a keresztény, az iszlám, a buddhista, a hindu valamint a konfuciánus vallási hagyományok gazdasági tanításaival és azok gyakorlati megvalósításaival.

A fenntarthatóság szempontjai:
A vallásos (spirituális) értékelköteleződés az őszinte etikai elköteleződés alapja, amely hozzájárul a fenntarthatóbb módon való gazdálkodás megvalósíthatósághoz.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tantárgy során a hallgatók különböző vallási hagyományok gazdasági tanításaival ismerkednek meg: a zsidó, a keresztény, az iszlám, a buddhista, a hindu valamint a konfuciánus hagyományok gazdasági tanításaival.


Képesség:
A kurzus fejleszti a hallgatók prezentációs, együttműködési, valamint tanulmány-írással kapcsolatos kompetenciáit.


Attitűd:
Tudatosság és többszempontú döntéshozás.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: