December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2ET27NAV03M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vállalati etikai konfliktusok
A tantárgy neve (angolul):Corporate Ethical Conflicts
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28 óra
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden félévben
Az oktatás nyelve:magyar + idegen nyelv
Előtanulmányi kötelezettségek:a Gazdálkozástudományi Kar MA hallgatói számára
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságetikai Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Zsolnai László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus során a hallgatóknak meg kell ismerniük az üzleti etika és a felelős döntéshozatal fent idézett fogalmait és problémát, továbbá önállóan képesnek kell lenniük összetett gazdasági döntések etikai dilemmáinak megértésére és döntési alternatíváik feltárására.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: