Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JO11NAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Gazdasági szerződések joga
A tantárgy neve (angolul):Contract Law
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 előadás + 2 gyakorlat
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Gazdasági jog BSc
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gál Judit

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók sajátítsák el a sikeres üzleti vállalkozáshoz elengedhetetlenül szükséges alapvető jogi ismereteket.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A gazdasági szerződések jogának oktatásánál a hallgató a közgazdasági szakterülettel érintkező, vagy azzal szorosan összefüggő kérdésekben jogi problémamegoldó képesség birtokába jut. Képes felismerni egy adott kérdésben, hogy milyen jogi háttéranyag tartalmazza a releváns ismereteket, és e szabályok lényegi értelmezését is elsajátítja. A vállalkozási tevékenységnél közreműködő jogászi munka bizonyos fokú ellenőrzésére is képessé válik, és megismeri a jogi igényérvényesítés alapvető fórumrendszerét is.


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: