Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JO11NAK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Az Európai Uniós Belső Piac
A tantárgy neve (angolul):Internal Market of EU
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Metzinger Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a hallgatók megismertetése az európai unió szervezetével, jogalkotásával, jogvédelmével, az unióban, az európai belső piac működését lehetővé tévő ún. alapszabadságok tartalmával, azok érvényesülésével és korlátaival, valamint az uniós alapjogok és a versenyjog alapjaival.

A fenntarthatóság szempontjai:
Mivel az uniós jogalkotás során a fenntarthatóság biztosítása hangsúlyos szerepet játszik, a tantárgy ismerteti ennek a szempontrendszernek az érvényesülését is, a hallgatókat arra ösztönözve, hogy a fenntarthatóság szempontjait ismerjék fel és későbbi munkájuk során azokra legyenek figyelemmel.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megtanulják, hogy a piaci szereplőknek (a vállalkozásoknak) milyen lehetőségeket nyújt az európai jog, adott esetben a saját tagállamuk szabályozásával szemben is. A tantárgy fő hangsúlya az ún. belső piaci szabadságok (az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása, valamint a letelepedés szabadsága) ismertetésén van. Ennek keretében a hallgatók megismerik az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítéleteit is. Az oktató a témát konkrét jogesetek alapján, a piaci szereplők szemszögéből tárgyalja, számítva a hallgatók aktív közreműködésére, a figyelmet a jogi dogmatika helyett az ún. élő jogra összpontosítva.


Képesség:
A tantárgy abszolválása után a hallgató képessé válik egy, a gazdaság működésével kapcsolatos kérdés uniós joggal való kapcsolatának felismerésére, a lehetséges megoldás kiválasztására, valamint az uniós jogszabályok és bírósági ítéletek felkutatására és értelmezésére.


Attitűd:
A hallgató érzékennyé válik az uniós alapszabadságok sérelmére. A hallgató a problémákat nem csak a tagállami szabályozói keretrendszer tekintetében vizsgálja, hanem az Európai Unió vonatkozó aktusai szempontjából is, és képessé válik a két szempontrendszert ütköztetésére. A hallgatók megtanulnak kritikusan tekinteni a vállalkozási tevékenységet korlátozó tagállami szabályozásokra.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: