Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JO11NAK08B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi adózás
A tantárgy neve (angolul):International Taxation
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 1
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Erdős Gabriella

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus végén a hallgató alapfokú jártasságot szerez az adópolitika és a nemzetközi adózás egyes kérdéseiben. A kurzus célja, hogy a nemzetközi gazdasági életben részt vevő nem adószakemberek számára bemutassa a főbb befektetési formákhoz, adóstruktúrákohoz kapcsolódó adóterheket, adóelőnyöket. A kurzusnak nem célja a nemzetközi adózás teljeskörű áttekintése.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus segítséget nyújt a hallgatók, mint leendő vállalat vezetők táársadalmi felelősségvállalásának jobb megértésében az adózás tágabb kontextusain keresztül.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Megismeri az adórendszerek működésének mozgatórugóit. Megismeri a nemzetközi adózást meghatározó szabályrendszerek alapjait. Esettanulmányokon keresztül megérti néhány alapvető befektetési stratégia adóhatásait. Képessé válik az agresszív adótervezés és az adóoptimalizálás elkülönítésére és a társadalmi ahtások felmérésére.


Képesség:
Képessé válik az adószakértő által elétárt stuktúra mérlegelésére, a szakmailag előkészített anyag alapján gazdasági döntés meghozatalára. Meg tudja ítélni egyszerűbb befektetési modellek főbb nemzetközi adóhatásait, illetve a döntést elősegítő kérdéseket tud feltenni.
Megtervezi egy nemzetközi befektetési struktúra hozamának a maximalizálsáát.


Attitűd:
Nyitott új területek tanulására. Bátran kérdez. Szeret csoportban feladatot megoldani. El tudja végezni rövidebb magyar vagy angol nyelvű szakmai anyagok önálló feldolgozását.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: