Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JO11NAK09B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Közigazgatási alapismeretek
A tantárgy neve (angolul):Principles of Public Administration
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 1
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Czoboly Gergely István

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus végére a hallgatók megismerik a közigazgatási szervek alapvető működését, ismerni fogják az Európai Unió legfontosabb szerveit és tudni fogják, hogy melyik miért felelős. Ezeken felül a hallgatók azt is érteni fogják, hogy mi a költségvetés és milyen közfeladatokat lát el az állam (közigazgatás, egyéb állami irányításért felelős szervek finanszírozása).


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A félév során a hallgatók betekintést nyerhetnek a jog működésébe, megismerkednek a legfontosabb jogi alapfogalmakkal, megtanulják elhatárolni a közjogi és magánjogi jogviszonyokat. A tantárgy elsősorban az állam működési mechanizmusainak megismerésére fókuszál, ismerteti a jogrendszer alkotmányos alapjait (hatalommegosztás, népszuverenitás), az alapvető jogok rendszerét. A tantárgy felöleli továbbá az állam irányításában szerepet betöltő szervezetek működését, az Európai Unió legfontosabb szerveit, a közigazgatási jog alapfogalmait, a közigazgatási szervezetrendszer leírását, a közfeladatok ellátásához szükséges eszközök megteremtésének módszereit. A közigazgatási téma kifejtése során különösen az alábbi kérdések tárgyalására kerül sor: közigazgatási és alkotmányos rend, a közigazgatás környezete, a közigazgatás funkciói, feladatai és tevékenységformái, közigazgatási aktus, hatósági jogalkalmazás, költségvetés, vagyongazdálkodás, közbeszerzés, közigazgatási eljárás, a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata, az állami szervek rendszere.


Képesség:
Egyszerűbb közbeszerzési kérdések megoldására való képesség fejlesztése, közigazgatási hatósági eljárásban való eredményesebb részvétel képességének elsajátítása, különös figyelemmel az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági ügyintézésre


Attitűd:
Tudatosságra törekszik a hatósági eljárásokban való részvétel, az állampolgári jogok gyakorlása kapcsán


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: