Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JO11NAK13B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Adózási esetmegoldó I.
A tantárgy neve (angolul):Tax case solving I
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Adózási ismeretek vagy Adójog alapjai
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Czoboly Gergely István

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy valós adótervezési esetek csoportokban való megoldásán keresztül felkészítse a hallgatókat az adótanácsadói szakma kihívásaira. Annak érdekében, hogy a tárgy elérje a célját, valós adótervezési eseteket dolgozunk fel a Big4 adótanácsadó cégek (Deloitte, EY, KPMG és PwC), a hatóságok (PM, NAV, HIPA), valamint ügyvédi irodák (pl. Jalsovszky Ügyvédi Iroda) együttműködésében. A tárgy kiváló lehetőséget kínál arra, hogy gyakorlatias ismereket szerezzen valaki az adózás speciális területein, miközben gyakorolja azokat a készségeket, amelyek a megfelelő karrier elindításához szükségesek (adózási esetmegoldást, prezentációs készségek).


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Valós adózási eseteken keresztül megismeri az adótervezésben legfontosabb adónemek működését. Minden félévben új adózási esetek megoldása az adók széles spektrumát érintve.


Képesség:
A tárgy képessé teszi a hallgatókat a speciálisabb adózási kérdések megértésére is, valamint az azokkal kapcsolatos adózási alternatívák és kockázatok felismerésére. A tárgy keretében hangsúlyt kap a csoportos esetmegoldás és a prezentációs készségek fejlesztése is.


Attitűd:
Tudatosságra törekszik az adószabályoknak való megfelelés területén


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: