Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JO11NAK15B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vállalkozások adózása és transzferárazása
A tantárgy neve (angolul):Corporate Tax Law and Transfer Pricing
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:valamelyik adójogi alaptárgy (adózás alapjai, adósimeretek)
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Erdős Gabriella

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a már megszerzett alapfokú adózási tudásra építve speciális társasági adózási ismeretek szerzése, különös tekintettel a vállalatcsoporton belüli ügyletekre és a transzferárazásra. A kurzus végigveszi az adóalap kialakulásának legfontosabb tényezőit, illetve áttekinti a transzferárazás alapelveit és főbb módszereit.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy során előtérbe kerül a vállalkozás társadalmi felelősségvállalásának segítése adókedvezmények útján.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató megismeri a társasági adó alapjára ható legfontosabb tényezők működési elvét és gyakorlatát valamint a piaci ár vizsgálatának legfontosabb módszereit és a dokumentáció készítés követelményeit.


Képesség:
A hallgató képes a társasági adóalap önálló előállítására és optimalizálására. A hallgató el tudja dönteni az alkalmazandó TP módszert, és egyszerű esetben (adatbázis nélkül) alkalmazni is tudja azt.


Attitűd:
Nyitott az alapvető számviteli ismeretek összekapcsolására az adózással, nem fél egyszerű statisztikai eszközöket alkalmazni, szeret esettanulmányokon keresztül ismeretet szerezni.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: