Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JO11NAV01B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A jövedelem adóztatása
A tantárgy neve (angolul):Income Tax
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félévekben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Czoboly Gergely István

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy fő célja a hallgatóknak a jövedelemadózás területén, elsődlegesen a személyi jövedelemadóra specializálódó, gyakorlati adójogi ismereteket adni, amelyek segítségével saját befektetéseiket és cégük munkajövedelmeinek adózási kérdéseiről valós és megalapozott képet tudnak alkotni. Ennek érdekében a tárgy feladata megismertetni a hallgatókat a jövedelem adóztatásának rendszerével és az ezzel összefüggő nemzetközi adózás alapvető szabályaival.IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A magánszemélyek jövedelemadóztatásának hazai és nemzetközi szabályaival ismerkedhetnek meg a hallgatók. Ennek keretében a munkabér adóztatásával, a külföldi kiküldetések szabályozásával, a különböző megtakarítási lehetőségek adótervezésével, a munkavállalói értékpapírjuttatási megoldásokkal, a magánszemélyek vagyonának átörökítésével (pl. bizalmi vagyonkezelés), valamint a tőkejövedelmek hazai és nemzetközi adószabályaival ismerkedhetnek meg a hallgatók.


Képesség:
A tárgy képessé teszi a hallgatókat a magánszemélyek jövedelmét érintő adószabályok megértésére, illetve azokkal kapcsolatos adózási kihívások és adótervezési lehetőségek felismerésére.


Attitűd:
Tudatosságra törekszik az adószabályoknak való megfelelés területén


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: