Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JO11NAV01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Társasági jog
A tantárgy neve (angolul):Corporate Law
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 előadás + 2 gyakorlat
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Gazdasági jog BSc
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bodzási Balázs

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus során a hallgatók megismerik a gazdasági társaságok alapítására, működésére, valamint megszűnésére vonatkozó szabályokat. Áttekintést kapnak a cégnyilvántartásról, valamint a fizetésképtelenségi eljárásokról is. A valamennyi társaságra irányadó közös szabályok mellett megismerik az egyes társasági formákra (kkt., bt., kft., rt.) irányadó speciális rendelkezéseket is, valamint a magyar társasági jog európai uniós hátterét is. Lényeges szempont a társasági jog gazdasági hátterének a bemutatása, vagyis a társaságok kialakulását és fejlődését meghatározó gazdasági tényezők (pl. a korlátolt felelősség elismerése és annak hatása a vállalkozási kedvre), valamint a társaságon belül a tagok és a menedzsment közötti viszony és az ehhez kapcsolódó felelősségi kérdések vizsgálata is (tagok, vezető tisztségviselők, felügyelőbizottság, könyvvizsgáló felelőssége). A tantárgy kitér a társaságokat érintő reorganizációs, illetve fizetésképtelenségi eljárásokra is. A gyakorlati órákon a hallgatók társasági szerződésminták, valamint konkrét jogesetek (magyar és európai uniós jogesetek) megoldásán keresztül a társasági jog gyakorlati oldalát is megismerhetik.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A társasági jogi ismeretek megkönnyítik a hallgatók számára a vállalkozások belső irányítási és működési rendjében való eligazodást. Áttekintést kapnak a társaságok létesítésére, működtetésére és megszűnésére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről és a bírói gyakorlatról. Kitekintést nyernek az európai uniós szabályokra és így arra is, hogy ha a vállalatok működése túllép a nemzeti határokon, akkor milyen követelményekkel és jogi előírásokkal kell szembesülniük.
A hallgatók megismerhetik a társasági jog gazdasági hátterét is, amelyen keresztül könnyebben érthetővé válik a hatályos jogi szabályozás tartalma.
A gyakorlati órákon szerzett ismeretek alapján képesek lesznek a releváns társasági jogi kérdések és problémák azonosítására és a megfelelő jogi előírások feltárására.


Képesség:
A társasági jogi ismeretek ráépülnek a vállalkozások működésével kapcsolatban más tárgyakból tanult ismeretekre. Ezáltal a hallgatók komplexebb módon szemlélhetik a vállalkozások (vállalatok) mindennapi életét, működését. A közgazdasági szempontok mellett megismerhetik a jogi aspektusokat is, melyek szintén meghatározó szerepet játszanak a vállalati döntések meghozatalában, különös tekintettel a vállalati innovációra, a vállalkozásfinanszírozás különböző módjaira, a vezetési kérdésekre. Vállalatirányítási szempontból különösen meghatározó a vállalat eredményes gazdálkodásának a folyamatos figyelemmel kísérése, az esetleges fizetési nehézségek előre látása és jelzése (csődelőrejelzés), mivel ez meghatározó jelentőségű a társaság tagjainak, valamint a menedzsmentnek (a vezető tisztségviselőknek) a kártérítési felelőssége szempontjából.


Attitűd:
A Társasági jog tárgy eredményes teljesítése hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók megismerjék a jogi szabályozás sajátosságait, annak belső logikáját és megértsék azt, hogy a jogi normák milyen szerepet játszanak a vállalkozások mindennapi működése során.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: