Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JO11NAV03B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Adójog alapjai
A tantárgy neve (angolul):Basic of Tax Law
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 + 2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Czoboly Gergely István

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy elsődleges célja, hogy egy induló vállalat (startup) példáján keresztül mutassa be, hogy milyen adózási kihívásokkal néz szembe egy vállalkozás és annak befektetői. Ennek keretében egyrészről a társaság működésével összefüggő adózási kérdések (munkabér adózása, értékesítései utáni áfafizetési kötelezettség) kerülnek a középpontba. A tárgy kizárólag projekthéten kerül meghirdetésre, amely lehetőséget teremt, hogy a hallgatók ne passzív hallgatói legyenek a tanulási folyamatnak, hanem egy projekten keresztül maguk is megtervezhessék induló vállalkozásuk adózását.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tantárgy az alábbi adónemeket alapjait öleli fel: személyi jövedelemadó, társasági adó, "kisadók" (kata, kiva), illetékek, helyi adók, általános forgalmi adó


Képesség:
A tárgy elsajátítása után a hallgatók betekintést nyernek a legfontosabb adózási ismeretekbe és képesek lesznek az alapvető adózási intézmények felismerésére és használatára. A tantárgyat a megszerezhető kompetenciák alapján ideális alapot biztosít a specifikus adójogi kurzusok megalapozására, illetőleg kiegészítésére.


Attitűd:
Tudatosságra törekszik az adószabályoknak való megfelelés területén


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: