Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2JO11NAV05B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Bankjog
A tantárgy neve (angolul):Banking law
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 előadás
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bodzási Balázs

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy átfogó áttekintést nyújtson a pénzügyi közvetítőrendszer működéséről és jogi szabályozásáról. A bankszektor működése az egész nemzetgazdaság szempontjából meghatározó jelentőségű, amely relatíve szigorú állami felügyelet alatt áll. Ehhez kapcsolódóan a szektorra vonatkozó jogi szabályozás is két nagy területre bontható: a pénzügyi közjogi szabályokra, valamint a pénzügyi magánjogi rendelkezésekre. A közjogi szabályozás az állami (prudenciális) felügyeletre vonatkozó szabályok összessége, amely jelentős részben európai uniós hátterű. A magánjogi normák pedig a pénzügyi intézmények által kötött jogügyleteket (szerződéseket) szabályozzák. Ma már a pénzügyi szektorhoz kapcsolódó magánjogi normák jelentős része is uniós hátterű (pl. a pénzforgalmi szolgáltatások, a fogyasztóknak nyújtott hitelek).
A tárgy célja az is, hogy hozzájáruljon a hallgatók pénzügyi kultúrájának a szélesítéséhez.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megismerhetik az alapvető bankjogi fogalmakat és a pénzügyi szektor működését meghatározó alapvető intézményeket. Megismerkednek olyan alapvető kérdésekkel, mint a pénz, illetve a hitel fogalma és szerepe a gazdaságban. A hallgatók átfogó képet kapnak a hatályos pénzügyi jogi szabályozás mögött álló közgazdasági összefüggésekről is. Találkozhatnak a bankok mindennapi működése során használt alapvető szerződéstípusokkal (kölcsönszerződés, zálogszerződés, kezességvállalás, garancia) és ismereteket szerezhetnek a banki tevékenység során meghatározó jelentőségű üzletszabályzatokról és más általános szerződési feltételekről, valamint az ezekre vonatkozó jogi szabályozásról is.
A kurzus során meghatározó jelentőséggel bír a pénzügyi fogyasztóvédelmi rendelkezések ismerete (pl. a hitelfelvétel során). A hallgatók ehhez kapcsolódóan magyar és külföldi bírósági esetekkel és döntésekkel is megismerkedhetnek. A hallgatók megismerhetik azokat a jogorvoslati lehetőségeket is, amelyeket a banki ügyletek kapcsán igénybe vehetnek (pl. Pénzügyi Békéltető Testület).


Képesség:
A kurzus eredményes teljesítésével a hallgatók alapvető pénzügyi ismeretekre tehetnek szert, amely a mindennapi pénzügyekben is megkönnyítheti számukra az eligazodást. Képesek lesznek megkülönböztetni egymástól az alapvető banki-pénzügyi termékeket (pl. hitelkártya-bankkártya, befektetési eszközök, értékpapírok), átláthatják a hitelnyújtás folyamatát, valamint a lakossági és a vállalati hitelezés nemzetgazdasági szerepét. A mögöttes közgazdasági összefüggések ismerete alapján könnyebben érthetővé válik számukra az egyébként meglehetősen összetett és bonyolult pénzügyi jogi szabályozás.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: