Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2KA21NAK11B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Regionális és vidék kutatási alapismeretek
A tantárgy neve (angolul):Regional and Rural Research Methodology
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Török Áron

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kutatást, képesek legyenek önállóan, összeszedetten tudományos témában dolgozatot írni, valamint fejlődjön előadói készségük, stílusuk. A félév során a hallgatók megismerik a tudományos kutatás elméletét és gyakorlatát, felkészülnek az egyetemi évek során szükséges házi dolgozatok, esszék, írásbeli dolgozatok és a szakdolgozat elkészítésére, valamint megismerik a hatékony tanulás és előadás módszereit is. Összességében a félévet sikeresen teljesítő hallgatók képesek lesznek összeszedetten megírni egy tudományos dolgozatot.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy keretében a fenntarthatóság alapelvei prioritást élveznek.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tárgy segítségével a hallgató átlátja, hogyan kell egy tudományos dolgozatot/szakdolgozatot megírni.


Képesség:
A tárgy segítségével a hallgató alkalmazza azokat a kvalitatív és kvantitatív módszereket, amelynek segítségével egy tudományos dolgozatot/szakdolgozatot meg tud írni.


Attitűd:
A tárgy segítségével a hallgató elfogadja azokat a szakmai és etikai szabályokat, amelyek egy tudományos dolgozat/szakdolgozat elkészítésekor betartandók.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: