Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2KA21NAK12B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi agrár-versenyképesség fejlesztési ismeretek
A tantárgy neve (angolul):International Agricultural Competitiveness Development
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Jámbor Attila

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek az élelmezésbiztonság fogalmával, mérési módszereivel és nemzetközi helyzetével. A félév során szó lesz a nemzetközi élelmezés biztonság alakulásáról, főbb kihívásairól, egészségügyi és környezeti vetületeiről. A szemináriumok keretében a hallgatók az elméletben megszerzett tudásukat gyakorlati eseteken keresztül mélyíthetik el. A félév végére a tárgyat teljesítő hallgatók átlátják a nemzetközi élelmezésbiztonság főbb tendenciáit és képesek lesznek önálló elemzések végzésére is.

A fenntarthatóság szempontjai:
A fenntarthatóság számos szempontja megjelenik a tárgy globális jellege folytán. A legfontosabbak: szegénység, éhezés, környezet védelme, vizek védelme, esélyegyenlőség, oktatás, egészségügy.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a globális élelmezésbiztonság főbb tendenciáit
Ismeri az élelmezés-biztonság dimenzióit


Képesség:
Képes országok élelmezés-biztonsági profiljának elemzésére
Képes globális élelmezési kérdések strukturált elemzésére


Attitűd:
Nyitott az új trendekre az élelmezés kapcsán


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: