Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2KA21NAK14B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Agrártermelés természettudományi alapjai
A tantárgy neve (angolul):The natural sciences basic of agricultural production II.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy keretében az agrártermelés természettudományi alapjai közül növénytani, növényélettani, állattani, állatélettani, talajtani és meteorológiai ismeretek elsajátítása a cél, mely a termelési folyamatok jobb megértését teszi lehetővé.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus keretében megszerezhető tudásanyag és tudás hozzájárul a fenntartható mezőgazdaság kialakításának, illetőleg a szárazföldi ökoszisztémák fenntartható használatának védelmének segítéséhez.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri és felismeri a mezőgazdasági termeléshez köthető alapvető biológiai, biokémiai, biofizikai és környezeti folyamatokat.


Képesség:
Alapvető mezőgazdasági termelési helyezetekben képes a folyamatok azonosításra és azok menedzselésére.


Attitűd:
Tudatosságra törekszik a biológiai és környezeti folyamatokba diagnosztizálásában és azok menedzselésében.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: