Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2KA21NAK20B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Élelmiszerlánc-biztonság
A tantárgy neve (angolul):Food chain security
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Agrártermelés természettudományi alapjai, Mezőgazdasági műszaki alapismeretek, Növénytermesztés, Állattenyésztés és Kertészet tárgyak teljesítése
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Megismertetni az élelmiszerlánc alapvető szerveződését, az élelmiszerre közvetlen vagy közvetett hatással bíró tevékenységeket, termékek és szereplők összetett rendszerét. Az élelmiszerláncbiztonság annak biztosítása, hogy az élelmiszerlánc nem jelent elfogadhatatlan mértékű egészségügyi és gazdasági kockázatot sem az egyén, sem a társadalom számára.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az élelmiszerlánc biztonság a fenntartható élelmiszer termelés és védelem azon szintje, melyet az (állat)egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedést hozó ország megfelelőnek tart ahhoz, hogy az a területén belül megvédje az emberi, állati vagy növényi életet vagy egészséget.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri az élelmiszerlánc főbb termékeinek és folyamatainak egymással való logikai kapcsolatát, az elfogadható mértékű kockázatokat. (HACCP)


Képesség:
Egyszerűbb élelmiszerlánc biztonsági helyezeteket felismer, értékel és megoldási javaslatokat fogalmaz meg.


Attitűd:
Nyitott az élelmiszerláncban keletkező problémák felismerésére és korszerű megoldások alkalmazására.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: