Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2KA21NAV01SB
A tantárgy megnevezése (magyarul):Okos falu ? okos farm
A tantárgy neve (angolul):Smart village ? smart farm
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden félévben a tematikus héten
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek, szabadon választható tárgy
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy bemutassa a vidék jelentőségét, annak világ, európai és hazai aspektusait is figyelembe véve. Helyzetértékelést add a vidéket, falut és mezőgazdaságot érintő folyamtokról, egyben bemutatja a vidékfejlesztés eszközeit és elérhető fejlesztési lehetőségeit és irányait. Külön szól a vidéki életforma attribútumairól, azok szépségeiről és nehézségéről. Részletesen tárgyalja a támogatási lehetőségeket, a jövedelem termelés jellemzőbb formáit, de hangsúlyt fektet a vidéki életközösségek kulturális tudás- és hagyománykészletére is.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy hozzájárul a fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés megismeréséhez, annak főbb ismérveinek megtanulásához.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Bemutatja és ismeri a vidéki élet legfőbb attribútumait és paramétereit, képes kisebb közösségekben alapvető irányokat kijelölni.


Képesség:
Elemzi és megtervezi egy kisebb vidéki közösség fejlesztési programját.


Attitűd:
Együttműködő a hagyományokra alapozott új Vidékfejlesztési megoldások alkalmazásra.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: