Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2KA21NAV04B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Élelem a 21. században
A tantárgy neve (angolul):Food Production in XXI. century
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Podruzsik Szilárd

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Mit fogyaszthatunk ma, mit eszünk holnap? Mit esznek a világ más régióiban? Hogyan kezelhetők az egyenlőtlenségekkel összefüggő etikai kérdések? Hogyan hat az élelmiszertermelés a környezet állapotára? A tantárgy keretében ezekre a kérdésekre keressük a választ. A résztvevők megismerkednek a világ élelmiszer-termelés regionális különbségeivel, valamint az azt befolyásoló tényezőkkel, az élelmiszer-termelés globális hatásaival. A kurzus során jelentős hangsúlyt kapnak termelés és fogyasztás környezeti és etikai kérdései.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus során jelentős hangsúlyt kapnak az élelmiszer-termelés és - fogyasztás környezeti és etikai kérdései.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus elvégzését követően a hallgató ismeri a 21 .századi élelmiszer-termelés és - fogyasztás átfogó tényeit azok irányait és határait.


Képesség:
A hallgató képes lesz az élelmiszer-gazdasági folyamatokat globálisan értelmezni és a globális összefüggéseket megfogalmazni, azokat adekvát formában értékelni.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: