Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2KA21NAV05B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Globális borpiac és kereskedelem
A tantárgy neve (angolul):Global wine market and trade
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi/őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Balogh Jeremiás Máté

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy keretében a hallgatók a nemzetközi borpiac, a borkereskedelem és a bormarketing területén szereznek naprakész elméleti és gyakorlati tudást. A tárgy megismerteti a hallgatókkal a főbb borközgazdasági alapfogalmakat, a borkultúra-, termelés- és kereskedelem történelmi előzményeit, a világ borpiacát, globális borpiac legfontosabb tradicionális és újvilági szereplőit, illetve a magyar borágazat és kereskedelem jelentőségét.
Emellett a kurzus hallgatói megismerkedhetnek a borok nemzetközi kereskedelmének működésével, a főbb bormarketing stratégiákkal, a borok nemzetközi piacra juttatási lehetőségeivel, az eredetvédelem és a földrajzi árujelzők nyújtotta lehetőségekkel, illetve a hazai borkereskedelem jövőbeli kihívásaival.
Összességében a félévet sikeresen teljesítő hallgatók képesek lesznek borközgazdasági és nemzetközi borkereskedelmi elemzéseket végezni, felelős bormarketing stratégiai döntéseket támogatni.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy keretei belül a fenntartható borfogyasztási, termelési szokások, kereskedelmi alapelvek, valamint a klímaváltozás borpiacra gyakorolt hatásai is tárgyalásra kerülnek.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a borral és a borpiaccal és borkereskedelemmel kapcsolatos alapfogalmakat, borkultúra kialakulásának történelmi hátterét
Ismeri egyes Ó- és Újvilági bortermelő országok borpiacát, nemzetközi kereskedelmi, valamint jövőbeli stratégiai lehetőségeit
Ismeri a világ leghíresebb borvidékeit és azok jellegzetességeit, versenyelőnyét
Ismeri a nemzetközi borkereskedelem főbb összefüggései, jövőbeli irányvonalait
Ismeri a magyar borpiacot, kereskedelmet és annak sajátosságait
Tisztában van az Európai Unió eredetvédelmi rendszerének borpiacra vonatkozó alapfogalmaival
Ismeri az alapvető stratégiai elemzési módszereket
Ismeri az ingyenesen hozzáférhető főbb borpiaci adatokat, adatbázisokat
Ismeri a nemzetközi borkereskedelem teljesítményének főbb mutatóit


Képesség:
Képes a nyilvánosan elérhető borpiaci adatokat felkutatni, értelmezni és elemezni stratégiai és/vagy marketing szempontból
Képes a főbb bortermelő országok piaci lehetőségeit értékelni és jövőbeli ajánlásokat megfogalmazni
Képes az Ó- és az Újvilági borok között különbséget tenni
Képes a nemzetközi borpiac szereplőinek beazonosítására, piaci pozíciójának az elemzésére
Képes a nemzetközi borkereskedelmi elemzéseket végezni egy adott borvidék vagy ország tekintetében
Képes a borpiac új belépőinek azonosítására piaci lehetőségeinek az értékelésére
Esettanulmányok segítségével képes egy adott ország borpiacát, borkereskedelmét és stratégiáját értékelni és elemezi


Attitűd:
Érdeklődik a borkultúra és a borpiac iránt
Felismeri a borpiacon végbemenő főbb nemzetközi tendenciákat, kereskedelmi összefüggéseket
Törekszik a borpiaci, nemzetközi borkereskedelmi folyamatok mélyebb feltárása és elemzésére
Képes a magyar borpiac összefoglaló és részletezett problémaköreinek megértésére és hiteles közvetítésére
Tudja, munkájának minősége befolyásolja, hogy csoporttársai is el tudják végezni feladatukat
Nyomon követi a nemzetközi borpiaccal és kereskedelemmel kapcsolatos legfrissebb híreket


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: