Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2KA21NBK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Agrárgazdaságtan II.
A tantárgy neve (angolul):Agricultural Economics II
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Agrárgazdaságtan I.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Mizik Tamás

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy oktatási célja, hogy az Agrárgazdaságtan I. tárgy keretében megszerzett ismeretekre alapozva tovább mélyítse a hallgatók tudását az agrárfejlesztés mikro- és makroökonómiája terén. A félév során részletesen is bemutatásra kerülnek az agrárgazdaság termelési tényezői, az üzemszervezés sajátosságai, a modern technológiák, a mezőgazdasági fejlődés és gazdaság növekedés kapcsolódási pontjai, az élelmezés- és élelmiszer-biztonság kérdései, valamint a mezőgazdaság és a környezet összefüggései. A hallgató a tárgy tanulása során eljut annak felismerésére, hogy a mezőgazdaságnak is vannak olyan természeti, technológiai és társadalmi sajátosságai, amelyek nem csupán megkülönböztetik a többi nemzetgazdasági ágtól, hanem módosíthatják az általános gazdasági törvények érvényesülését is.

A fenntarthatóság szempontjai:
A képzés során külön hangsúlyt kap a fenntarthatóság kérdése, amelyek a mezőgazdaság esetén az átlagosnál is fontosabb (alultápláltság, éhínség, öntözés -vízgazdálkodás). Mindez közvetlenül megjelenik az élelmezés- és élelmiszer-biztonság kérdéseivel foglalkozó témában, valamint a modern technológiák/innovációk esetében is fontos hajtóerő a kevesebb erőforrás felhasználásával és/vagy kedvezőtlenebb termelési lehetőségekkel mellett történő hatékony és fenntartható termelési tevékenység.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a termelési tényezőket (munkaerő, föld, tőke)
Rálátása van egy egyes országok között a termelési tényezők vonatkozásában meglévő különbségekre
Ismeri a mezőgazdasági üzemszervezet sajátosságait
Tisztában van a mezőgazdaság szerepét/helyzetét szemléltető mutatókkal
Ismeri a mezőgazdasági innovációk mozgatórugóit


Képesség:
Országspecifikus elemzés készítése a mezőgazdasági termelési tényezők vonatkozásában
Mezőgazdasági üzemszervezeti összehasonlító elemzés készítése
Mezőgazdasági információkat tartalmazó adatbázisok használata, az adatsorokkal összehasonlító elemzés készítése
Az egyes mezőgazdasági innovációk tudományos alapon történő értékelése


Attitűd:
Kritikus szemlélet
Globális gondolkodásmód
Nyitottság az újra
Objektivitás


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: