Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2KA21NDK15B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi agrárkereskedelem
A tantárgy neve (angolul):International Agricultural Development
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Jámbor Attila

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a nemzetközi agrárkereskedelem működésével és főbb tendenciáival. A félév során szó lesz a nemzetközi kereskedelem-elméletek fejlődéséről, azok mezőgazdasági vonatkozásairól, valamint agrárpolitikai vetületeiről. A szemináriumok keretében a hallgatók az elméletben megszerzett tudásukat gyakorlati számpéldákon keresztül mélyíthetik el. A félév végére a tárgyat teljesítő hallgatók átlátják a nemzetközi agrárkereskedelem főbb tendenciáit és képesek lesznek kereskedelmi adatokból önálló elemzések végzésére is.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy a Fenntartható Fejlesztési Célok közül szorosan kapcsolódik a kereskedelem alapú gazdaságfejlesztésen keresztül a szegénység, éhínség, fenntartható fogyasztás céljaihoz és a környezeti célokhoz. A tantárgy kifejezetten kitér a kereskedelem és a gazdasági fejlődés, illetve a környezet viszonyára.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Definiálja a nemzetközi agrárkereskedelem osztályozási rendszereit
Ismeri a nemzetközi agrárkereskedelem főbb trendjeit
Tisztában van a nemzetközi kereskedelem elméleteivel és azok alkalmazhatóságával


Képesség:
Konkrét adatsorok felhasználásával agrárkereskedelmi profil és versenyképességi mutatókat számol


Attitűd:
Belátja, hogy a nemzetközi kereskedelem milyen szervesen kapcsolódik a nemzetközi agrárgazdaság egészébe


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: