November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2KG23NDK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Környezetbarát vállalatirányítás
A tantárgy neve (angolul):Environment-friendly Corporate Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Csutora Mária

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:

A kurzust sikeresen elvégző hallgatók megismerik a vállalatok szerepét a környezeti problémák kialakulásában, illetve azok megoldási módjaiban. Ismerik a vállalatok számára rendelkezésre álló legfontosabb környezeti irányítási eszközök alapelveit, gyakorlati alkalmazásuk jellemzőit, illetve képesek lesznek felismerni a megfelelő vállalati gyakorlatot és elkülöníteni a pusztán marketing célokat szolgáló ’greenwashing’ módszerétől.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus segít abban, hogy a jövő vállalatvezetői munkájuk során figyelembe vegyék a környezeti és társadalmi szempontokat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri azokat a környezeti kérdéseket, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak az üzleti világ működési feltételeire, a vállalatok gazdaságosságra, a vállalati innovációra és a vállalatok által alkalmazott eszközökre.
Ismeri az európai és magyar környezetvédelmi szabályozás főbb tendenciát, különös tekintettel a klímaszabályozásra és a körkörös gazdaságra.
Nagy vonalakban ismeri a termelés legfontosabb környezeti hatásait különböző gazdasági ágazatokban.
Átfogó ismeretei vannak a fogyasztás különböző területeinek a környezetre gyakorolt hatásáról.
Ismeri a környezeti menedzsmenthez kapcsolódó legfontosabb vállalati vezetési eszközöket és módszereket.
Ismeri azokat az üzleti modelleket, amelyek a fenntarthatóság irányába mutatnak.
Ismeri a üzleti modell tervezésének sémáját, tudja alkalmazni a fenntartható üzleti modellekre.


Képesség:
A hallgató képes a vállalatoknál felmerülő környezeti problémák multidiszciplináris megközelítésére.
A környezeti menedzsmenthez kapcsolódóan képes kommunikációt folytatni különböző szakterületetek képviselőivel a vállalatnál.
Képes felismerni a leggyakrabban használt vállalati környezeti eszközök alkalmazásának előnyeit és hátrányait
Képes kritikusan értékelni a vállalati magatartás környezetvédelmi aspektusait.
Képes felismerni azokat a lehetőségeket és kockázatokat, amelyek a vállalatra hárulnak a szigorodó fenntarthatósági elvárások következtében.
Üzleti modell tervezése során képes figyelembe venni a fenntarthatóság szempontjait.
Fogyasztási tevékenysége során is képes figyelembe venni a fenntarthatóság szempontjait és ennek megfelelő döntéseket hozni.


Attitűd:
Figyel a felelősségi körébe tartozó területen tevékenységének társadalmi környezeti hatásaira. Törekszik arra, hogy tevékenységét társadalmi és környezeti szempontból minél fenntarthatóbb módon lássa el.
Törekszik munkája során az etikai elvek betartására.
Képes másokkal együtt dolgozni egy közös projekten, a munkát felosztani és koordinálni.
Együttműködik más szakterületek képviselőivel a környezeti menedzsmentet érintő kérdésekben.
Nyitott mások szempontjainak megismerésére és figyelembe vételére.
Törekszik a fenntarthatósággal kapcsolatos újabb tudományos eredmények megismerésére


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: