Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2KG23NDK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Környezetpolitika
A tantárgy neve (angolul):Environmental Policy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Harangozó Gábor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a környezetpolitika stratégiáinak és eszközeinek megismerése. A tantárgy során társadalmi és gazdasági kontextusba helyezve áttekintjük a főbb globális és lokális környezeti problémákat, valamint megismerjük az ezek kezelésére alkalmazható szakpolitikai eszköztárat.
Kiemelten foglalkozunk a környezeti szabályozás gyakorlati megvalósulásának elemzésével, a környezetvédelem intézményrendszerével és finanszírozásával, illetve a környezetvédelemnek az egyéb kapcsolódó ágazati szakpolitikákba (energiapolitika, közlekedéspolitika stb.) a környezetvédelem ágazati politikákba való integrálásának lehetőségével.
A környezetpolitika top-down megközelítése mellett foglalkozunk a bottom-up megközelítéssel, illetve a civil társadalomnak a környezetpolitika alakításában való részvételének lehetőségével is.
A félév végére a hallgatók betekintést nyernek a környezetpolitika legfontosabb területeibe és képessé válnak a gyakorlati megvalósulás kritikai elemzésére.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy teljes egészében a fenntartható fejlődés környezetvédelmi vonatkozásaival (a környezetvédelmi szabályozás révén történő megvalósításával) foglalkozik.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Ismeri a környezeti szabályozás legfontosabb eszközeit.
- Átlátja az egyes környezeti problémák társadalmi, gazdasági hatásait.
- Összefüggésiben értelmezi a környezetpolitikai szabályozóeszközök környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi hatásait.
- Különbséget tesz a megelőző környezetvédelem és a környezeti problémák utólagos kezelése között.
- Különbséget tesz az érdemi és látszatintézkedések között.
- Összefüggésiben értelmezi más területi szakpolitikák (pl. energiapolitika, közlekedéspolitika, agrárpolitika stb.) környezetvédelmi vonatkozásait.


Képesség:
- Képes áttekinteni egy-egy környezeti problémára adható szakpolitikai válaszokat és értékelni a különböző alternatívák hatásmechanizmusát.
- Képes önállóan javaslatot tenni különböző környezeti problémák szakpolitikai kezelésére.
- Rutinszerűen képes alkalmazni a környezetpolitika eszköztárát a tantárgy során nem tárgyalt környezeti problémák kezelésére is.
- Képes azonosítani és elemezni a környezetvédelmi szabályozóeszközök megválasztásának főbb tényezőit.
- Képes kritikusan értékelni a környezetvédelmi szabályozás különböző típusait.
- Képes felismerni azokat a lehetőségeket és kockázatokat, amelyek az államra hárulnak a szigorodó fenntarthatósági elvárások következtében.


Attitűd:
- Igénye van a megszerzett tudásának bővítésére, követi a környezetpolitika szempontjából meghatározó nemzetközi és hazai fejleményeket.
- Kritikusan elemzi a nemzetközi és hazai környezetpolitika fejlődését, intézkedéseit.
- Igyekszik másokkal együttműködni, illetve együtt dolgozni.
- Törekszik más szakterületek képviselőivel történő együttműködésre.
- Nyitottságot mutat mások szempontjainak megismerésére és figyelembe vételére.
- Későbbi tevékenysége során figyel annak környezeti hatásaira, igyekszik munkáját környezetileg is fenntarthatóbb módon végezni.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:Gazdálkodás és Menedzsment


Tudás:


Képesség:


Attitűd: