Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2LK95LAK19B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vállalatok társadalmi felelőssége
A tantárgy neve (angolul):Corporate Social Responsibility
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12 (előadás)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Harangozó Gábor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja a globális és helyi piacon működő vállalatok társadalmi felelősségvállalásának vizsgálata és kritikai elemzése különböző nézőpontokból (gazdasági, társadalmi, környezeti, etikai). A vállalati társadalmi felelősségvállalás koncepciója jelenleg nagyon divatos fogalom az üzleti világban, problémát jelent viszont, hogy sokan sokféleképpen értelmezik. A tantárgy célja, hogy a terület rendszerszerű áttekintését adja, ami segíthet a hallgatók számára, hogy konkrét vállalati gyakorlatokkal szembesülve ezeket érdemben meg tudják ítélni, illetve javaslatot tehessenek a javításra, fejlesztésre vonatkozóan.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy a vállalatok társadalmi felelősségvállalásán keresztül teljes egészében a fenntarthatóság vállalati vonatkozásaira fókuszál.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Ismeri a vállalati társadalmi felelősségvállalás legfontosabb területeit és eszközeit.
- Átlátja az egyes fenntarthatósági (környezeti, társadalmi és gazdasági) vállalati vonatkozásait, illetve a vállalati tevékenység környezeti és társadalmi hatásait.
- Összefüggésiben értelmezi a vállalatok társadalmi felelősségvállalással, illetve fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységét.
- Különbséget tesz az érdemi és látszatintézkedések (pl. zöldre festés) között.


Képesség:
- Képes áttekinteni egy-egy környezeti vagy társadalmi problémára adható vállalati válaszokat és értékelni a különböző alternatívák hatásmechanizmusát.
- Képes önállóan javaslatot tenni különböző környezeti és társadalmi problémák vállalati kezelésére.
- Rutinszerűen képes alkalmazni a vállalati társadalmi felelősségvállalás eszköztárát a tantárgy során nem tárgyalt problémák kezelésére is.
- Képes azonosítani és elemezni a vállalati eszközök megválasztásának főbb tényezőit.
- Képes kritikusan értékelni a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának gyakorlati megvalósulását.
- Képes felismerni azokat a lehetőségeket és kockázatokat, amelyek a vállalatokra hárulnak az erősödő fenntarthatósági elvárások következtében.


Attitűd:
- Igénye van a megszerzett tudásának bővítésére, követi a vállalati társadalmi felelősségvállalás szempontjából meghatározó nemzetközi és hazai fejleményeket.
- Kritikusan elemzi a terület nemzetközi és hazai fejlődését, tendenciáit.
- Igyekszik másokkal együttműködni, illetve együtt dolgozni.
- Törekszik más szakterületek képviselőivel történő együttműködésre.
- Nyitottságot mutat mások szempontjainak megismerésére és figyelembe vételére.
- Későbbi tevékenysége során figyel annak környezeti és társadalmi hatásaira, igyekszik munkáját fenntarthatóbb módon végezni.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: