Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2LK95LAK33B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Gazdasági jog I.
A tantárgy neve (angolul):Business Law
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
12
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdasági Jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gál Judit

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók sajátítsák el a sikeres vállalkozáshoz elengedhetetlen alapvető jogi ismereteket.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A Gazdasági jog I. tantárgy oktatásánál a hallgató elsajátítja a közgazdasági szakterülettől elválaszthatatlan vállalkozási formák alapvető szabályait. Megismeri ezek előnyös és adott esetben hátrányos jogi tulajdonságait, a velük kapcsolatban alkalmazandó jogi háttéranyag ismeretében társasági jogi szempontból képes eldönteni, hogy valamely vállalkozói tevékenységhez milyen vállalkozási forma felel meg elvárásainak.


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: