December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2LK95LAK35B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kommunikációs gyakorlatok
A tantárgy neve (angolul):Communication Skills
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
10 tanóra gyakorlat (tömbösítve)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bokor Tamás

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók saját élményű tapasztalatot szereznek a nyilvános szereplés (közszereplés) technikáinak helyes alkalmazásáról. Bevezetést kapnak a közvetlen emberi kommunikáció elméleti és gyakorlati kérdéseibe. A program során megismerkednek a kommunikációs csatornák sajátosságaival, szerepükkel és alkalmazásukkal a mindennapi életben. A hallgatók strukturált gyakorlatok nyomán, saját élmények szerzésével növelik önismeretüket, amely alapul szolgálhat kommunikációs készségeik további fejlesztéséhez is. A tréning során fejlődik asszertivitásuk, érvelési eszköztáruk és beszédtechnikájuk.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
• Ismeretek a személyközi kommunikáció általános sajátosságairól és zavarairól
• Kommunikációs stílusok megismerése, az önismeret fokozódása
• A közszereplés lényeges kritériumainak ismerete


Képesség:
• Verbális és nonverbális jelzések értékelése a kommunikációban
• Asszertív kommunikációs megnyilvánulások begyakorlása
• A hallgatás, a figyelem és az empátia szerepének gyakorlása a kommunikációban


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: