December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2LK95LAK44B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Üzleti tárgyalások gyakorlat
A tantárgy neve (angolul):Negotiation training
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
10 tanóra gyakorlat (tömbösítve)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Magatartástudományi és Kommunikációelmél Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bokor Tamás

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók betekintést nyernek az üzleti tárgyalások hatékony technikáiba, sajátélményű gyakorlatok formájában.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- A tárgyalás fogalma
- A kooperatív és kompetitív tárgyalások elkülönítése
- Disztributív és integratív tárgyalási ismeretek
- Alkutechnikák ismerete


Képesség:
- Tárgyalási készségek fejlődése
- Kooperatív tárgyalási módszerek alkalmazásának készsége
- Integratív tárgyalási metodikák alkalmazása
- Alkustratégia megalkotásának képessége


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: