Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2LK95LBK49B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Analízis
A tantárgy neve (angolul):
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente az őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Matematika Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kánnai Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Bevezető matematikai ismeretek oktatása gazdaságinformatikusok számára.

A tárgy rövid szakmai leírása:
Sorozatok határértéke, egyváltozós függvények határértéke, folytonossága és differenciálszámítása, szélsőérték. Konvex és konkáv függvények, függvényvizsgálat, többváltozós szélsőérték, hatványsorok, integrálszámítás, legfontosabb tulajdonságai, állandó együtthatós másodrendű differenciálegyenletek

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
1. Végtelen sorozatok, határérték
2. Függvény határértéke és folytonossága
3. Derivált fogalma, elemi függvények deriválása, deriválási szabályok
4. Monotonitás, szélsőérték, konvexitás
5. Teljes függvényvizsgálat
6. Vegyes szöveges feladatok
7. Kétváltozós függvények deriválása, kétváltozós szélsőérték
8. Taylor-formula, hatványsorok, exponenciális függvény hatványsora
9. Határozott és improprius integrál.
10. Antiderivált és a Newton-Leibniz-formula
11. Integrálási technikák, parciális és helyettesítéssel való integrálás.
12. Állandó együtthatós másodrendű lineáris differenciálegyenletek


Képesség:
Stabil készséget ad a legelemibb kvantitatív módszerek - mint a határérték meghatározása, a deriválás és integrálás, egy és kétváltozós differenciálható függvények diszkussziója, szélsőértékek meghatározása - professzionális szintű használatához.


Attitűd:
-


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:Gazdaságinformatikus alapszak


Tudás:
1. Végtelen sorozatok, határérték
2. Függvény határértéke és folytonosság
3. Derivált fogalma, elemi függvények deriválása, deriválási szabályok
4. Monotonitás, szélsőérték, konvexitás
5. Teljes függvényvizsgálat
6. Vegyes szöveges feladatok
7. Kétváltozós függvények deriválása, kétváltozós szélsőérték
8. Taylor-formula, hatványsorok, exponenciális függvény hatványsora
9. Határozott és improprius integrál.
10. Antiderivált és a Newton-Leibniz-formula
11. Integrálási technikák, parciális és helyettesítéssel való integrálás.
12. Állandó együtthatós másodrendű lineáris differenciálegyenletek


Képesség:
Stabil készséget ad a legelemibb kvantitatív módszerek - mint a határérték meghatározása, a deriválás és integrálás, egy és kétváltozós differenciálható függvények diszkussziója, szélsőértékek meghatározása - professzionális szintű használatához.


Attitűd:
-