Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2MA41LAK31S
A tantárgy megnevezése (magyarul):Marketingkommunikáció a turizmusban
A tantárgy neve (angolul):Marketingcommunication in tourism
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Simay Attila Endre

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A marketingkommunikáció tárgykörének áttekintése, mint a vállalati stratégia, kommunikációs stratégia meghatározó vezérfonala, kitérve az új média helyére és szerepére ebben a kommunikációs térben. Ehhez áttekintjük, hogy miért fontos a kommunikáció a vállalatok számára, miként tervezhető a kommunikációs stratégia, kik a kommunikáció alanyai, milyen kommunikációs csatornákon juthat el az üzenet és milyen közvetlen és közvetett hatást kifejtő kommunikációs eszközzel juttathatók el az üzenetek a befogadóhoz, a fogyasztóhoz. Végül röviden áttekintjük mi jellemzi a befogadó közönség kommunikációját, és miként kezelhető ez a vállalat részéről.

A fenntarthatóság szempontjai:
Gazdasági, környezeti és etikai tudatosság.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Marketingkommunikáció, kommunikációs stratégia tervezés, médiaismeret


Képesség:
Stratégiai komplex gondolkodás, proaktív gazdasági szerep.


Attitűd:
Média és kommunikációs kérdések iránti érdeklődés és nyitottság


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: