Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2ME43NAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Marketingkommunikációs stratégia
A tantárgy neve (angolul):Marketing communication strategy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:marketing
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Horváth Dóra

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus során a hallgatók a következő legfontosabb ismeretek és döntéshozatali készségeket sajátítják el:

1. A piaci orientációjú kommunikációval kapcsolatos vezetői döntéshozatal fő lépései
2. A reklám és integrált marketingkommunikáció helye és jelentősége a vállalati marketingstratégiában. A reklám, integrált marketingkommunikáció és vállalati stratégia viszonya
3. A vállalati piaci orientációjú kommunikációs tevékenység (reklám, Internet, direkt marketing, SP, PR, stb.) különböző formái integrálásának fogalma, elvei és módszerei
4. A reklám és piaci orientációjú tevékenység (saját múltbeli kommunikáció, versenytársak kommunikációja, jövőre vonatkozó kommunikációs javaslatok) vállalati értékelésének fő kritériumai
5. A reklám és egyéb kommunikációs tevékenységek létrehozásában részt vevő szereplők (szervezetek és szakértők) megismerése, a velük való hatékony kommunikáció és kapcsolattartás elveinek elsajátítása
6. A résztvevők kommunikációs és kapcsolattartási képességeinek továbbfejlesztése


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: