Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2ME43NAV02M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Online és digitális marketing
A tantárgy neve (angolul):Online marketing
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Csordás Tamás Viktor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A digitális világ a legjobb szakembereket is komoly kihívás elé állítja: egyik napról a másikra felbukkanó új technológiák, bonyolult nyelvezet, zavaros folyamatok, fénysebességgel változó trendek. Átlátni és megérteni annyi, mint versenyelőnybe kerülni a termék- és munkaerőpiacon egyaránt.
A technológia térnyerése a marketing világát is radikálisan átalakította. Az online eszköztár egyre inkább a váza, nem pedig csupán kiegészítője a marketingkommunikációnak. A vállalkozások körében exponenciálisan nő az igény olyan, az online marketinghez értő szakemberek iránt, akik nem egyszerűen csak élnek a digitális eszközök nyújtotta lehetőségekkel, hanem akiknek teljes szemléletmódját áthatják a digitális trendek. Képesek levezényelni webes fejlesztési projekteket, átlátják és mérni tudják az online reklámkampányok hatékonyságát, párbeszédet tudnak kialakítani a fogyasztóval a közösségi médiában.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a technológia-konvergencia és digitális megoldások nyújtotta marketingmegoldásokkal. A félév során áttekintjük az egyes online és digitális médiumok, reklám és hirdetési lehetőségek jellemzőit, tulajdonságait. A kurzus keretein belül fontos szerepet kap a KKV és egyéni vállalkozói szektor, vagy éppen a non-profit szektor számára is jól kiaknázható online és digitális szemlélet és megoldások megismerése. Összességében a digitális és online marketing területének átfogó megismerésére törekszünk, gyakorlati megközelítések integrálása mellett. A kurzus során a résztvevők azt sajátítják el, hogy melyek azok a legfontosabb kérdések és szempontok, amelyeket a vállalati döntéshozónak figyelembe kell vennie, hogy az adott vállalat stratégiai célkitűzéseit legjobban szolgáló, a marketing stratégiához és marketingkommunikációs tevékenységhez integráltan illeszkedő digitális és online marketing stratégiát kialakítsa.


Képesség:
A kurzus során a hallgatók képessé válnak a digitális és online marketing tér több szempontú elemzésére, az online környezetben történő értékesítési, disztribúciós, árazási kérdések, üzleti modellek kialakítására, a kapcsolódó marketingkommunikációs, média és kreatív megoldások értékelésére.

A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
- Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
- A társadalmi, gazdasági környezet (incl. nemzetközi) ismerete elemzésének képessége
- Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
- Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: