Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2ME43NAV10M
A tantárgy megnevezése (magyarul):CSR Kommunikáció
A tantárgy neve (angolul):CSR communication
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:--
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Ásványi Katalin

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, valamint ezen elv kommunikálásának kérdéskörét járja körbe a kurzus. Középpontba helyezzük a marketing és kommunikációs szemléletű CSR tevékenységeket, valamint azt, hogy hogyan, mikor, miért és milyen módon érdemes egy vállalat számára kommunikálni felelős működését, tevékenységeit és akcióit.

A fenntarthatóság szempontjai:
A fenntarthatóság fogalma egy fontos kiindulópontja a tárgynak, és maga az elv is végig kíséri a teljes kurzust.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tisztában van a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság fogalmával.
Tisztában van a felelősségvállalás különböző megközelítéseivel.
Ismeri a CSR marketing szemléletű csoportosításátt és megjelenési formáit.
Ismeri a marketing és a CSR kapcsolatát.
Tisztában van az employee branding és a CSR kapcsolatával.
Ismeri a különböző CSR kommunikáció stratégiákat.
Ismeri a marketingkommunikációs eszközöket, melyek alkalmasak a CSR bemutatására.
Ismeri az érintett elméleteket.
Felelős szemlélet elsajátítása.


Képesség:
Képes különbséget tenni a felelősségvállalás és a fenntarthatóság fogalma között.
Képes értelmezni és érti a különböző CSR megközelítések lényegét.
Képes azonosítani, hogy mely felelősségvállalási tevékenység mely CSR típusba sorolható.
Képes átlátni a marketing és a CSR kapcsolódási pontjait.
Képes azonosítani az employee branding és a CSR kapcsolódási pontjait.
Képes különbséget tenni az egyes CSR kommunikációs megközelítések között.
Képes a CSR kommunikáció tartalmát és formáját értékelni.
Képes az adott szituációhoz kapcsoltan azonosítani az érintetteket felelősségvállalás szempontból.
Felelősség felismerésének és azonosításának képessége egy adott témakörön belül.


Attitűd:
Igénye van a felelősségvállalás és a fenntarthatóság különböző szemléleteinek megismerésére és megértésére.
Törekszik a különböző CSR szemléletek megértésére.
Törekszik a különböző CSR típusok minél mélyebb megértésére és értelmezésére.
Igénye van a CSR marketing célú és egyéb megközelítéseinek megismerésére.
Igénye van az emloyee branding CSR szempontú megközelítésének megismerésére.
Törekszik a különböző CSR kommunikációs megközelítések megértésére.
Törekszik a CSR kommunikációt tartalmilag és formailag is értékelni.
Törekszik felelős megközelítést figyelembe véve értékelni az érintetti viszonyrendszert.
Törekszik a felelős témakör mélyebb (kritikus) megértésére


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: