Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2ME43NAV13M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Neuromarketing
A tantárgy neve (angolul):Neuromarketing
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0/2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:éves
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Marketingkutatás és piacelemzés
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Varga Ákos

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A 20. században a neurotudomány jelentős fejlődésnek indult, ám az orvostudományi területen kívül a gyakorlati eredmények használata elhanyagolható volt. Az elmúlt évtizedekben azonban ezek üzleti, valamint technológiai felhasználása jelentősen felgyorsult, ennek eredményeképp létrejött a fogyasztói neurotudomány (illetve a neuromarketing) új területe.
E tárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a kognitív neurotudomány legfontosabb alkalmazási területeivel, trendjeivel és történetével, illetve az általános áttekintésen túl a figyelem, percepció és érzelmek, valamint a gondolkodás és döntéshozatal témaköreivel.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy keretei közt a fogyasztói döntéshozatal és a fenntartható fogyasztói magatartás, az etikus vállalat aspektusait is vizsgáljuk.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus során elsajátítandó főbb ismeretek:
- fogyasztói neurotudomány és neuromarketing elméleti háttere
- a fogyasztói neurotudomány felhasználása a marketingkutatásban
- a fogyasztói neurotudomány felhasználása a termékfejlesztésben
- a fogyasztói neurotudomány szélesebb társadalmi összefüggései


Képesség:
A döntéshozatalt befolyásoló, tudatosan nem artikulált tényezők azonosítása
A döntéshozatali faktorok elemzése, integrált felhasználása
Egyéni és megosztott munkavégzés
Kommunikációs készségek fejlesztése az esetek megvitatása, illetve a kutatások prezentálása révén


Attitűd:
Nyitottság az ötletek, meglátások megosztására
Építő jellegű kritika megosztása és fogadása
A konstruktív párbeszéd etikai normáinak betartása


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: