Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2ME43NBK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Üzleti kommunikáció és stratégiája
A tantárgy neve (angolul):Business Communication and its Strategy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:mindkét félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:marketing
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Horváth Dóra

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy a vállalati gyakorló szakembereket, döntéshozókat a reklám és integrált marketingkommunikációs tevékenység vállalati piaci szereplésben betöltött jelentőségével ismertesse meg. A kurzus a vállalati piaci orientációjú kommunikációs tevékenység fő formáit (klasszikus reklám, Internet- és elektronikus kommunikáció, direkt marketing, eladáshelyi ösztönzés) nem az alkotói, hanem a vállalati döntéshozói oldalról közelíti. A kurzus során a résztvevők azt sajátítják el, hogy melyek azok a legfontosabb kérdések és szempontok, amelyeket a vállalati döntéshozónak figyelembe kell vennie, hogy az adott vállalat stratégiai célkitűzéseit legjobban szolgáló kommunikációs üzenetet és kommunikációs formákat megtalálhassa. A kurzus intenzíven épít a meglévő saját vállalati tapasztalatokra és menedzsment ismeretekre.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus az egyetem által működtetett Science Shop társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos projektjeit oldja meg. Ezek mind társadalmi innovációk és a résztvevők társadalmi érzékenyítéséhez is hozzájárulnak.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus során a hallgatók a következő legfontosabb ismeretek és döntéshozatali készségeket sajátítják el:
- A piaci orientációjú kommunikációval kapcsolatos vezetői döntéshozatal fő lépései. A reklám és integrált marketingkommunikáció helye és jelentősége a vállalati marketingstratégiában. A reklám, integrált marketingkommunikáció és vállalati stratégia viszonya
- A vállalati piaci orientációjú kommunikációs tevékenység (reklám, Internet, direkt marketing, SP, PR, stb.) különböző formái integrálásának fogalma, elvei és módszerei
- A reklám és piaci orientációjú tevékenység (saját múltbeli kommunikáció, versenytársak kommunikációja, jövőre vonatkozó kommunikációs javaslatok) vállalati értékelésének fő kritériumai
- A reklám és egyéb kommunikációs tevékenységek létrehozásában részt vevő szereplők (szervezetek és szakértők) megismerése, a velük való hatékony kommunikáció és kapcsolattartás elveinek elsajátítása
- A résztvevők kommunikációs és kapcsolattartási képességeinek továbbfejlesztése


Képesség:
A kurzus elvégze után, a hallgatók képesek lesznek egy kommunikációs audit és helyzetelemzés elkészítésére
A résztvevők elsajátítják a stratégiai kommunikáció tervezés lépéseit és megértik az integrált kommunikáció fogalmát.
A résztvevők a gyakorlatban megismerik a közösségi média alkalmazások stratégiai kommunikációs következményeit és eszközeit
A résztvevők elsajátítják, hogy mit jelent a márkakommunikációban a részvétel (co-creation) fogalma


Attitűd:
A résztvevők képesek lesznek bármely marketingkommunikációs üzenet stratégiai értékelésére, félretéve első emócionális reakcióikat
A résztvevők nyitottá válnak társadalmi kérdések, non-profit szempontú témakörök képviseletére


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: