Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2ME43NCK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Kreatív és médiatervezés a reklámban
A tantárgy neve (angolul):Creative and Media Planning in Advertising
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2 (elmélet+gyakorlat)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Horváth Dóra

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy során a kurzus résztvevői gyakorlati példák kidolgozásával ismerhetik meg a kreatív gondolkodásnak a reklámüzenet megfogalmazásában és közzétételben játszott szerepét. Áttekintést kapnak a vállalati marketingkommunikációs aktivitások során alkalmazott tevékenységek lehetőségeiről, módszereiről, a kommunikációs célok eléréséhez alkalmazható médiamix gazdasági, elméleti, kutatási és menedzselési kérdéseiről, az egyes kampányok és aktivitások mérési módszereiről.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A tantárgy során gyakorlati példák kidolgozásával ismerhetik meg a kreatív gondolkodásnak a reklámüzenet megfogalmazásában és közzétételben játszott szerepét. Áttekintést kapnak a vállalati marketingkommunikációs aktivitások során alkalmazott tevékenységek lehetőségeiről, módszereiről, a kommunikációs célok eléréséhez alkalmazható médiamix gazdasági, elméleti, kutatási és menedzselési kérdéseiről, az egyes kampányok és aktivitások mérési módszereiről.


Képesség:
Az oktatás során fontos szerepet kap – kiscsoportos foglakozások keretében:
• az irányított problémamegoldás képességének gyakorlása,
• az egyéni és csoportos elemzőkészség képességének fejlesztése, és
• a tervezési és közzétételi módszereinek elsajátítása konkrét gyakorlati példákon keresztül


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: