Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2ME43NDK02B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Médiaismeret
A tantárgy neve (angolul):Media vehicles and advertising an introduction
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+4
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Csordás Tamás Viktor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek az egyes médiumokkal és szerepükkel a kommunikációs piacon. A félév során áttekintjük az egyes médiumok jellemzőit, tulajdonságait, helyét és súlyát a médiapiacon belül a fogyasztók és a hirdetők szempontjából, valamint a médium kommunikációs felhasználási lehetőségeit. A kurzus során a hallgatók képessé válnak az egyes médiumok és tömegkommunikációs csatornák több szempontú elemzésére, a kapcsolódó kommunikációs és kreatív megoldások értékelésére. Összességében a médiapiacról és az azon belül alkalmazható kommunikációs csatornákról egy átfogó kép megalkotására törekszünk, gyakorlati megközelítések integrálása mellett.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A kurzus során a hallgatók megismerik az egyes médiumok jellemzőit, tulajdonságait, helyét és súlyát a médiapiacon belül a fogyasztók és a hirdetők szempontjából, valamint az egyes médiumok felhasználási lehetőségeit a marketingkommunikációs tevékenységen belül.


Képesség:
A kurzus során a résztvevők elsajátítják, hogy melyek azok a legfontosabb kérdések és szempontok, amelyeket a vállalati döntéshozónak figyelembe kell vennie, hogy az adott vállalat stratégiai célkitűzéseit legjobban szolgáló, a marketingstratégiához és marketingkommunikációs tevékenységhez integráltan illeszkedő médiacsatornát, médiumokat, illetve média-mixet kialakítsa.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: