Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2ME43NDK07B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A marketingkommunikáció pszichológiai alapjai
A tantárgy neve (angolul):Psychological aspects of marketingcommunication an introduction
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Mitev Ariel Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus hallgatói képesek lesznek a marketingkommunikáció különböző területeit a pszichológia és a szociálpszichológia aspektusain át vizsgálni.

A fenntarthatóság szempontjai:
-


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Cél, hogy a hallgatók megértsék a marketingkommunikáció pszichológiai sajátosságait, mint a gazdasági érdekek szolgálatában álló közlés sajátosságait, és a tananyag elsajátítása révén képessé váljanak arra, hogy:
 megértsék az interperszonális és a tömegkommunikációval való befolyás lehetőségeit és korlátit,
 értékelni tudják a reklám fogyasztói szokásokra és vásárlási döntésekre gyakorolt hatását,
 a reklámozás társadalmi szintű beágyazottságával kapcsolatban kritikus hozzáállást sajátítsanak el.
Tehát a félév során a pszichológia különböző területeinek elméleti eredményeit a marketingkommunikáció különböző aspektusain át vizsgáljuk. A hallgatók megvalósult marketingkommunikációs példák és esettanulmányok alapján elmélyednek egy-egy témában, megismerkedve a reklámpszichológia diszciplína lehetőségeivel.


Képesség:
A kurzus a következő ismeretek fejlesztéséhez járul hozzá:
- A társadalmi környezet ismerete elemzésének képessége
- Specifikus marketing ismeretek, tervezési és elemzési készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése
- Módszertani ismeretek, elemzési készségek fejlesztése
- Irányítási, elemzési és tervezési képességek fejlesztése


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: